gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1757-05-19

All results...

Datum rekest 1757-05-19

Mandement Mandament van rau actie

Suppliant Aart de Roover qq, Jacob Bol qq. als voogden over de minderjarige kinderen van Corstiaan van de Werken en Geertruij Oerlemans

Tegenpartij Goverdina de Jong, weduwe van Francois van de Werken, eerder weduwe van Adriaan de Leeuw

Betreft Geschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Francois van de Werken, weduwnaar van Beatrix Bol

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3140, folionummer: 044

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: