gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1755-11-12

All results...

Datum rekest 1755-11-12

Mandement Mandament van rau actie

Suppliant Aaltje Dirks Capitein, weduwe en boedelhoudster van Jan Pieterse van der Philpen, wonende te Woubrugge

Tegenpartij Cornelis Schrevelius Theodoorszn, baljuw en schout van Esselijkerwoude

Betreft Nalatigheid in afdracht van het restant van de opbrengst van de verkoop van vaste goederen en afgifte van alle beschikbare schriftelijke bewijzen

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bijzonderheden Appointement van comparitie d.d. 16-07-1755 en copie van het rekest

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3139, folionummer: 093

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: