gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1739-02-20

All results...

Datum rekest 1739-02-20

Mandement Mandament om executie te zien decerneren

Suppliant De bewindhebbers van de V.O.C

Tegenpartij Emmerentia Silver, weduwe van Martin Harting

Betreft Verzoek, deze weduwe van Marten Harting, aansprakelijk te mogen stellen voor de geleden schade, ontstaan door plichtsvezuim van haar man, inzijn functie als schipper van het schip "Het stadhuijs van Delft" in 1732

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3125, folionummer: 076

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: