gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1737-10-02

All results...

Datum rekest 1737-10-02

Mandement Mandament van rauw actie

Suppliant Aart en Gerrit Wuijster, wonende Charlois, erfgenamen van hun vader Dirk Aartse Wuijster

Tegenpartij Pieter Dirkse Geldtelder als erfgenamen van Dirk Pieters Geldtelder en als borg voor zijn broer Crijn, Pieter Blijdorp als erfgenaam van zijn overleden vrouw Adriaantje Dirks Geldtelder, erfgename van Dirk Pieters Geldtelder, Cornelis van Alphen als erfgenaam van zijn vrouw Zijtje Tackebos, weduwe en erfgename van Jan Crijne Pors, in leven borg voor Crijn Dirkse Geldtelder ook mede erfgenaam van Dirk Pieters Geldtelder

Betreft Het niet terugbetalen van leningen en interest

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bijzonderheden N.B. Exploit

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3125, folionummer: 028

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: