gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1726-07-11

All results...

Datum rekest 1726-07-11

Mandement Mandament van rau actie

Suppliant Abraham van der Waestijne, burgemeester en Raad van Purmerend, samen met twee andere voogden over Pieter Wijnhout, zoon van wijlen Jan wijnhout en Marijtje Pieters Banning, ook genaamd Coomen

Tegenpartij Jan Tegel ook genaamd Visser, tweede echtgenoot van Marijtje Pieters

Betreft Onenigheid over de verdeling van de nalatenschap van Marietje Pieters Coomen i.v.m. een fidocommies

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3116, folionummer: 063

Actions

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: