gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1723-10-05

All results...

Datum rekest 1723-10-05

Mandement Mandament van debitis

Suppliant Willemetta Swanevelt, weduwe van Gerrit van Eijek en de erfgenamen van Anna van Swanevelt gewezen brouwster in Brouwerij 't Hart te Rotterdam

Tegenpartij Diverse debiteuren

Betreft Onbetaalde rekeningen voor bierleveranties en dergelijke

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3113, folionummer: 107

Actions

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: