gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1751-08-02

All results...

Datum rekest 1751-08-02

Mandement Mandament relief d'appel

Suppliant De representanten van de Prins van Oranje Nassau ect ect.als opperbewindvoerder en Gouverneur Generaal met verdere bewindvoerdersvan de Oostindische Compagnie ter kamere Amsterdam

Tegenpartij Hendrik Haagen Dirkzoon, zeggende gehuwd te zijn met Maria de Vries en Marretje Blok

Betreft Proces gevoerd door Hendrik Haagen Dirkzoon i.v.m. vorderingen van Hendrik de Vries op Roeloff Samson en Pieter van Drielst als scheepslieden varende en overleden in dienst van de Oostindische Compagnie. Hierbij werd door schepenen van Amsterdam d.d. 30-06-1751 vonnis gewezen en eiser in het gelijk gesteld. Heren van de V.O.C. tekenen hiertegen beroep aan

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3132, folionummer: 062

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: