gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1752-02-28

All results...

Datum rekest 1752-02-28

Mandement Mandament van rauw actie

Suppliant Abigael Jalom, weduwe van daniël Aboak, alias Isacq van Dias de pas

Tegenpartij Jacob Levij Floris, Isacq van

Betreft Verzoek om te hertransporteren van de waarde van 2/3 deel van een korenmolen genaamd "de Vrede" staande te Curacao en de administratie daarvan tot aan de datum van transport

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bijzonderheden Pro Deo

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3133, folionummer: 007

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: