gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1807-09-07

All results...

Datum rekest 1807-09-07

Mandement Mandament van Arrest en Rau-Actie op korte peremptoire termijnen van acht tot acht dagen

Suppliant Ziby Cohen en Stephano Paleologo, kooplieden te Amsterdam

Tegenpartij Johan Bartlett, schipper voerende Amerikaans brigantijnschip, genaamd Elisabeth en Isaac Garzon (Garson), geboren te Tanger en een inwoner van Mogador - bevrachter. Tussen was een contract over bevrachting en vervrachting

Betreft De schip door bevrachter beladen met vrije goederen tot de volle en complete belading in alle plaatsen en ruimten. De metingen van de schip waren 194 à 195 ton per register. De eisch van de supplianten- hermeting door de beëdigde scheepsmeters te Amsterdam

Beschikking van het hof Fiat ut petitur

Bijzonderheden Mogador = Essaouira in Maroko

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3254, folionummer: 034

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: