gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1720-09-25

All results...

Datum rekest 1720-09-25

Mandement Mandement van rau actie, declaratie van kosten en procureur acceptant te stellen met de clausule van edicte.

Suppliant Anna Sijbilla Wisschel, wonende in Den Haag.

Tegenpartij De erfgenamen van Fransisiluanis (Fransisilanus) Adolphus van Voorst, in zijn leven Heer van Jaarsveld, vertegenwoordigd door Meester Abraham Vrolijk.

Betreft Betaling door tegenpartij aan suppliant van de kosten van een proces, plus de kosten hierom gedaan.

Beschikking van het hof Fiat.

Bijzonderheden Geen.

Potloodnummer 102

Plaats van datum in document Links boven.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3110, folionummer: 099

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: