gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten

Search

Search fields
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 results found
Search result: 11275 found
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1633-05-13Delft Woning, landen,dependentien met aankleven van dien
1668-10-15Adriaen de Reijck; zijn weduwe te Den HaagFerdinand de Brusis.Den Haag, Noordeinde, 2 huizen met erf belendend ten noorden aan de Herenstraat
1668-10-15Adriaen de Reijck; zijn weduwe te Den HaagFerdinand de Brusis.Den Haag, Noordeinde, een huis met erf belend ten westen aan de Herenstraat
1649-11-241) Hester van Buijren en Helena van Buijren c.s. 2) Outger Claesz1) Jovr. Anna van Nieupoort, moeder van Hester van Buyren; 2) meester Johan Copes1) Monster, in de ambacht van- , een klein kampje weiland, van ouds genaamd het "Gantelweijtgen", groot 4 hont, 97 roeden; ten oosten en noorden: het land van de abdij van Rijnsburg, ten zuiden: de Gantel en ten westen: een zekere scheidingssloop waarover de koopster zal mogen "vlonderen" naar een andere wei van haar. Plus nog 167 roeden, 8 voeten land die op 2-1-'49 door meester Pieter Florisz, landmeter te Delfland afgestoken is om daarvan een laan te maken van 15½ voet breed aan de Poeldijkseweg, tot een breedte van 14 voet tot aan de Gantel; 2) Monster (in de ambacht van-) 2 morgen, 4 hond, 52 roeden weiland, genaamd de "Kerckwey", belend ten oosten de Poeldijkselaan, ten zuiden van de achterhuizen van Poeldijk en het dijkje van Hester van Buren, nu verkocht aan de heer van Waelsdorp, gemerkt van de letter D.
1687-03-0121. De regenten van het Weeshuis te Amsterdam als alimenterende één kind van Eva Pieters, weduwe van Aelbert Hendricxz, turfdrager, voor 1/2 part; 2. Bartel Cornelis en Pieter Baers, samen voor 1/2 part, voogden over Pieter, kind van Aelbert Hendricxz en Eva Pieters.Dirck Smits, meester-metselaarAmsterdam, Bloemstraat noordzijde, derde huis van de Prinsengracht, huis en erf.
1687-03-121. De regenten van het Weeshuis te Amsterdam, als alimenterende één kind van Styntje Thomasz, weduwe van Gerrit Barentsz Backer voor 1/4 part; 2. De Diaconie van de gereformeerde kerk, nederduitse gemeente, als alimenterende mede één kind van Styntje Thomas voor 1/4 part; 3. Gerrit Jansz, weduwnaar van Styntje Thomas voor 2/4 parten.Gerrit Vollenhoven, meester-scharenmaker te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht, zuiderhoek van Roosstraat, huis en erf.
1685-03-021.Nicolaes van Thoor, als vader en voogd van zijn minderjarige uitlandige zoon Jeronimus van Thoor en de eigenaar, voor 1/8 part, wegens zijn moederlijke goederen; 2. Hendrick Noyen, koopman te Haarlem, als vader en voogd van zijn kinderen bij Maria van Thoor, voor 2/8 parten, nog als voogd over Jeronimus van Thoor ingevolge van de testamente van Aeltge Gerrits, zijn grootmoeder, voor 1/8 part; 3. Willem van Eyckelenburch; 4. Laurens Schellinghs, voogden over de kinderen en erfgenamen, onder benefitie van inventaris van wijlen Anna Lenaerts, in haar leven weduwe en boedelhoudster van Johannes Abouts, voor 1/4 part; 5. Elisabeth van der Plancken, weduwe en de boedelhoudster van wijlen Willem Lenaerts, voor 1/4 part van de huis en erve.Thiel Harmensz SchuylenburghAmsterdam, in de Nieuwestraat, huis en erf, waar De Rhee in de gevel stond.
1714-04-20Aagje Daelders, de weduwe en boedelhoudster van Pieter SpiesAbraham Cosson ten behoeve van Jan VernoAmsterdam, Bethaniëndwarsstraat, huis met achterhuis en erf waar het schip Sumatra uithangt
1710-05-02Aaltje Claas, de weduwe van Thame Oenes; Jacob de Vries, gehuwd met Trijntje Thame; Hendrick Verbeeck, gehuwd met Annetje Thame; Gerrit van Mackenburgh, gehuwd met Elisabeth Thame; Lijsbeth Jacobs, huisvrouw en gemachtigde van Albert Thame; Zybrand ThameErnst BoeckhorstAmsterdam, Haarlemmerstraat bij de Eenhoornsluis, huis en erf waar het Smalschip in de gevel staat
1764-07-13Aarnoud de Jongh en wijlen Gerrit van Starrenberg als executeurs van het testament van Johannes de Jongh; Johannes van der Laag, enigst zoon van wijlen Catharina de Jongh, (weduwe van Hermanus van der Laag, door de VOC opgegeven als vermist sinds 1756), Cornelia de Jongh, weduwe van wijlen Gerrit Starrenberg, Elisabeth de Jongh, allen erven van Johannes de Jongh, overleden.Elias Baard (Baart, Baars).Amsterdam, Prinsengracht oostzijde, over de Noorderkerk, 1/5 deel van huis en erf
1603-12-22Abel Fransz te Brielle als curator van de goederen van Anthonis Gerritsz, eertijds wonende in Brielle en nu in de ban van RockanjeArien Bouwensz (1en 2); Cornelis Pancrasz (3); Heyman Jacobsz van der Mast (4,5,8); Mathijs van Rijsbergen (6,7,15); Michiel Willemsz (9); Gerrit Adriaensz Meeuwesteyn (10); Jacob Jansz van Velzen (11); Vincent Jansz van der Bye (12); Abel Fransz (13); Gerrit Gerritsz in de Colff (14); Adriaen Theemsz (16)Brielle, 1) in de polder van Strijpe in de hoek genoemd den Overloop, 7 gemeten genaamd het Paradijs, met in het oosten de herenweg, 2) 5 gemeten weiland genaamd die Lege Moerweye met aan de westzijde de herenweg en in het zuiden de Strijpsche Dijk, 3) 3 gemeten 25 roeden zaailand afkomstig van het kapittel van Brielle met aan de zijdoostzijde de herenweg, 4) 12 gemeten 217 roeden zowel zaailand als weiland afkomstig van het kapittel van Brielle met aan de noordzijde de herenweg, 5) 8,5 gemeten zaai- en weiland, 6) Oude Rugge, 1,5 gemeten zaailand gelegen in Ouden Rugge aan de Kloosterweg, afkomstig van de Carthuizers buiten Delft, ten noorden de kloosterweg, 7) Ouden Rugge, 8 gemeten land gelegen in Ouden Rugge met aan de oostzijde de Coune weg, 8) Klein Oosterland, 5 gemeten zaailand en 2 gemeten met aan de westzijde de herenweg en aan de noordzijde 's lands watering, 9) Klein Oosterland, 5 gemeten zaailand met aan de noordzijde de herenweg en aan de zuidzijde de landswetering, 10) Brielse Nieuwland, 6 gemeten 1 lijn zaailand met daarin begrepen het land van het Convent van de stad Brielle met aan de oostzijde de Groenen Westeinde, 11) het nieuwe land van Brielle, 1,5 gemeten zaailand met aan de oostzijde de Groenenweg, 12) het nieuwe land van den Brielle, Kerkenweg, 1,5 gemeten weiland met aan de oostzijde de Heiligen Geest van het Nieuweland en aan de zuidzijde de Kerkenweg, 13) Veckhouck, 2 gemeten 2 lijn en 42 roeden weiland genoemd de Aanwasch, 14) Brigittenweg, schuren,erf, berg en stal, 15) Meulenslop, huis met erf, 16) Rockanje, landstede met huis, berg, schuur en 73 gemeten land
1605-05-26Abel Fransz wonende te Brielle, als curator over de goederen van Aernt Aertsz Cruysweg en zijn vrouw Neeltgen Huybrechtsdr.Crunier PieterszNieuwenhoorn, 4 gemeten 1 lijn 4 roeden land met aan de westzijde en zuidzijde de heerweg en nog 6 gemeten 66 roeden weiland met aan de zuidzijde de heerweg
1607-12-17Jan den Tocker, te RuggeAndries van Groenesteyn, deurwaarder Hof van HollandBrielle, in de ban van Rugge, huisje met erf
1598-03-02Adriaen Bastiaensz, te ZwartewaalIJsbrant IJsbrantsz, te RockanjeZwartewaal, op de Heerendijk, een landstede met huis, schuur, barg en keten, met de beternis van 28 morgen bruikland
1661-05-04Abel van Beek; Johannes van Dilsen; Gevert van Dilsen; de mondige en onmondige kinderen en erfgenamen van wijlen Michiel Jansz van Dilsen, hun vader.Jacobus Berra de jonge, medicine doctor te AmsterdamAmsterdam, Brandgansstraat, een huis en erf (goed 1); een pakhuis en erve staande op de Waal (goed 2), beiden geheten ''de vergulde Roos''.
1661-06-29Abel van der BeecqJan JelmersseAmsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal, op het hoekje van de Klimopsteeg, huis en erf waar de "Kath"uithangt, aan de zuidzijde de "'s Heerenstraat".
1723-12-06Abigaal Luvia gesepareerde huisvrouw van Moses Moreno MonsantoViolante Curiel weduwe van Alexander Nunes d'Acosta;Alvare Ramiris en Diego Ramiris als voogden over de minderjarige kinderen van Lopez Nunes RamirisAmsterdam, Uilenburg in de van der Puttengang, een huis, erf, pakhuizen, woningen en speelhuisje
1681-10-07Abraam Tigurinus en Andries Verplaet, te samen executeurs van de testamente van Arent Volckertsz van Zurich en de voogden over minderjarige erfgenamen, voor 1/2 part; mitsgaders: Jacob de Grijp, als voogd over de minderjarige erfgenamen van Anna Cambiers (Camviers?) en Arent Volckertsz en ook voor meerderjarige erfgenamen.Elsie Verdonck, weduwe van Jan Harmensz Gellinck, in zijn leven schipper op Leyden.Amsterdam, aan de zuidzijde van de Bloedstraat, huis en erf, twee woningen onder één dak, waar Zurich in de gevel stond.
1683-06-21Abraham Isack Gutiers Gomes, wonende te Hamburg.Pieter MoeckoertAmsterdam, op de noordzijde van Binnen Amstel, tussen de Zwanenburgwal en de Groenburgwal, huis en de erve, waar Het Moersaens Hooft in de gevel stond.
1683-04-26Dieudonne de Baet {Baat}, getrouwd met Sara de Marees {Zara}, eerst weduwe van wijlen Nicolaes de Backer, wonende te Amsterdam.Jan BotaDen Haag, in de Zuilingstraat, belend ten zuiden de Herenstraat, huizinge en de erve.
1674-06-01Abraham Abrahamse Sonnestrael, busschieter, advoijerende de procedure op Lijsbeth Jansz., zijn vrouw.Gerrit Muller, brandewijnverkoper.Amsterdam, Gretie Douckersgangh in de Loijerstraat, drie huisjes en erven.
1660-07-28Abraham Andes, nonine uporis voor de eene helft en de als last en de procuratie hebbende van juffrouw Engeltie Wegewaerts zijn huisvrouw zus voor de andere helftJohannis Frederick Helvetius doctor in de medicine in Den HaagDen Haag;noordzijde van de Molenstraat,huis en erf met een groote hof daar achter en de enig eigen uitgang in de gasthuispoort
1683-06-29Abraham Asseleyn; Johan Kip, getrouwd met Elisabeth Bredo; Johan Adolff Woestenhoven {Adolph Woesthoven}, voogden over de vijf nog minderjarige kinderen van Claes Claesz Bredo en Elisabeth Asseleyn.Hendrick HoutsonAmsterdam, in de Amstel Kerkstraat, aan de noordzijde, tussen de Nieuwe Spiegelstraat en Vijzelstraat, huizinge met een stal daar neffens en zijn erven, waar De Leeuw op de poort stond.
1683-06-29Abraham Asseleyn; Johan Kip, getrouwd met Elisabeth Bredo; Johan Adolff {Adolph} Woestenhoven {Woesthoven}, voogden over de vijf nog minderjarige kinderen van Claes Claesz Bredo en Elisabeth Asseleyn.Samuel IckenberchAmsterdam, aan de zuidzijde van de Amstel, Kerkstraat, bij de Nieuwe Spiegelstraat, huis en erf, getekend met nr.2, strekkende voor van de straat tot achteraan de erven van Prinsengracht.
1683-06-29Abraham Asseleyn; Johan Kip, getrouwd met Elisabeth Bredo; Johan Adolph Woesthoven, voogden over vijf nog minderjarige kinderen van Claes Claesz Bredo en Elisabeth Asseleyn.Barent Dircxsz, meester-kuiperAmsterdam, aan de zuidzijde van de Amstelkerkstraat bij de Nieuwe Spiegelstraat, huis en erve, getekend met nr.3, strekkende voor van de straat tot achteraan de erven van de Prinsengracht.
1683-06-29Abraham Asseleyn; Johan Kip, getrouwd met Elisabeth Bredo; Johan Adolph Woesthoven, voogden over vijf nog minderjarige kinderen van Claes Claesz Bredo en Elisabeth Asseleyn.Jan IsacksAmsterdam, aan de zuidzijde van de Amstelkerkstraat bij de Nieuwe Spiegelstraat,huis en erf, getekend met nr.1, strekkende voor van de straat tot achteraan de erven van de Prinsengracht.
1687-07-28Abraham Asselijn en Adolph Woesthoven, voogden over de vijf kinderen van Claes Claesz Bredo en Elisabeth Asselijn.Willem Adrianus en Cornelis VersteegenAmsterdam, op de Oudezijds Westervoorburgwal voor Delfse Bierkay, op de hoek van het Trompeterssteeg aan de zuidzijde, strekkende voor van de Burgwal, huis en erf, waar De Bril uithangt.
1662-03-10Abraham Barentsz Kelder, Casper Barentsz Kelder en Johannes Oldenhoven, gehuwd met Annitje Barents Kelder, de kinderen en erfgenamen van Barent Caspersz KelderBarent CranepoelAmsterdam, Nieuwezijds Westerachterburgwal, een huis en erf vooraan breed ca. 22 voet strekkend achter tot het huis de Hartspiegel (N. slopsteegje)
1674-04-13Wijlen Trijntge Jansz., weduwe van Mathijs Harmensse.Jan Jansz. de jonge, letterzetter.Amsterdam, Lant van Beloftensstraetie, of anders genaamd Het Blindemansstraetie aan de zuidzijde, een huis en erf waar "De halve Maan"in de gevel stond.
1688-10-22Abraham Bergh, echtgenoot van Anna Margareta Cramers; Jacob de Grijp, door de weesmeesters aangestelde voogd van Maria Cramers, innocente dochter van Hendrick Cramer, (chirurgijn te Amsterdam), erfgenaam van Jaspar Barentsz Cramer; Christina Cramers en minderjarig kind, weduwe van Alexander BorchPieter Nuijs, Keulse schipperAmsterdam, Geldersekade westzijde, tussen de Waterpoortsteeg en de Schreiershoektoren, huis en erf, waar de "Franse Sloep" in de gevel stond en het "Wapen van Denemarken" uithangt.
1730-07-28Abraham Biben; Erick Philips Bloennees; Anna Magdalena Ernst ; Anna de Wrede of Wreede; Hermanus Ernst; Abraham de Wreede; Gerhard Willem Kersseboom; Clement Tesche Pieters; Anna Maria Elisabeth Dinger; Willem Abraham Dinger; Clemens Ingenohl te Solingen; Anna Catharina Dinger; Gerhard Ingenohl; Anna Margareta de Wreede; Clemens Dinger; Anna Catharina de Wreede; Josina de Wrede; Wolter van BelcomArnout de l'Hommel, makelaar; Jacques QuijsattAmsterdam, Lastagie (op de -) tussen de Waterpoortbrug en de schutsluis, met het "wapen van Anslo" in de gevel, huis en erf
1635-10-26Abraham Bleuse, hovenier te Den HaagJohan van der Lisse, notaris te Den HaagDen Haag, Steerlincxstraat, een tuin of erf
1659-01-31Abraham Braconier; koopman te Bordeaux te Frankrijk. voor zich zelf als voor Josina Braconier; Joan Braconier; en Wouter van Beest; zijn broer en zijn zwager als erfgenamen van hun moeder zaliger Elissina Bloeijentvelt, weduwe van wijlen Josua Braconier.Franchoijs Lheritier dict Malesherres.Den Haag,gelegen op de Turfmarkt ten zuiden de Kerkstraat een huis met erf met alles er op en er aan.
1668-07-02Abraham Brouwer en Engel Tielmansz als voogd over Jacob Brouwer.Anthonij Lequien, boratwerker op het weefpad te Amsterdam.Amsterdam, Lauwerierstraat, een huis en achterhuis verbonden door een overtimmerde gang, beide met een erf.
1671-04-27Abraham Burchgraaf te AmsterdamCornelis Janssen AbbenkerkAmsterdam;Prinsegracht tegen over de prinsesluis,huis met een achterhuis en erf
1721-04-21Abraham Cambier en Abraham Willink te Amsterdam met last en procuratie van Jacobus Hellingwerff, wonend aan de Overtoomse wegSiprianus HogeboomAmsterdam, Overtoomse of Heiligeweg bij de Pestbrug, een huis, katoendrukkerij, ververij, kalanderij (glansperserij) en erven waar de Maas voor staat, op eigen grond behoudens de tuin achter
1704-07-08Abraham Casteleyn, executeur testamentair van Jonas de JonghPieter Isacxz van DielenHaarlem, twee obligaties van elk f. 1500, gedateerd 27 augustus 1696, nr. 3472
1777-04-21Abraham Cohen de Lara, te Amsterdam, executeurtestamentair van: wijlen Esther van Abraham Mendes da Costa, gewezen huisvrouw van: wijlen Isaac Mendes da Costa, en voogd over haar minderjarige erfgenamen:Jacob Mendes da Costa.Amsterdam (Velsen), aan de Middelweg, staande op stadsgrond in de Nieuwe Plantage, tegenover de Nieuwe Stadsherberg, genaamd "Swigt Velsen"/"Zwigt Velsen": Tuin
1777-04-21Abraham Cohen de Lara, te Amsterdam, executeurtestamentair van: wijlen Esther van Abraham Mendes da Costa, gewezen huisvrouw van: wijlen Isaac Mendes da Costa, en voogd over haar minderjarige erfgenamen:Reina Mendes da Costa, en Rachel Mendes da Costa.Amsterdam, Houtgracht of Joden Groenmarkt: Huis en erf.
1687-11-21Abraham Croes; Isaack (Isack) Croes, te Amsterdam; Gerard Nieuwenburch, te Amersfoort, voogd over Margrieta Nieuwenburch, dochter van Barent Nieuwenburch en Maritje Otto, eerder weduwe van Christiaen Croes, vader van Abraham Croes en Isaack Croes voor 7/16 parten; Gerard Nieuwenburch voor 9/16 parten.Anna Voogt, weduwe van Jan CruywagenAmsterdam, Halsteeg noordzijde, huis en erf.
1691-11-08de minderjarige erfgenamen van wijlen Jan van Beaumont, den oudenJan Marcus, koopman te AmsterdamAmsterdam, Oude Turfmarkt, bij de Nieuwe Doelen, waar de "Keizerin" boven de deur stond; huis en erf.
1800-03-03Dirk van der Velden te AlphenAbraham de Bie te AlphenZevenhoven, van de dijk tot de Pael: 1) huis, hooiberg en erf zijnde de grutterij van Zevenhoven, 2) nog een huis en erf, 3) een pakhuis met erf, 4) grond plus erf ernaast, 5) Zevenhoven op het Zuideinde, een houttuintje; nog een erfstuk naast pakhuis met nog een erf, alles in de Agterdijkse Polder, kampland gelegen in de Noordijkse Polder van de wetering tot de sloot met nog enkele akkers en wateren
1717-01-20Abraham de Paguie, luitenant kolonel ten dienste dezer landen, Herman Aarnout van Blommen, gehuwd met Johanna de Paguie, Gerrit van de Schepper, kapitein ten dienste dezer landen gehuwd met Catharina Lucia Hacquet, voor zichzelf en met procuratie van Charles Hacquet, kapitein in het regiment van de generaal Collier; Christina de Paguie, Cornelia Hacquet en Charlotte Hacquet, allen tesamen erfgenamen van zaliger Salomon de Paguie, in leven kolonel en commandant van het tweede bataljon guardes te voet van de Staten van HollandAnthony EelboDen Haag, Oostbuitensingel, een huis en erf,stalling en koetshuis, tuin en orangehuis (W. heerweg)
1670-07-31De kinderen van Hendrick de Bruijn en Maria de PotterAelbert Bos, bode op 's-Hertogenbosch, en Claes de Meester, klerenkoper, als voogden over het kind van Paulus SalarisAmsterdam, Nes, bij de Lange Brugsteeg, huis en erf waar de "Witte Star" uithangt, achter grenzend aan de huizen van verkopers en Mr. Nicolaes Lislingh staande in het Gebed zonder End.
1670-07-31De kinderen van Hendrick de Bruijn en Maria de PotterEvert Francken, kleermaker en comenijhouderAmsterdam, Gebed zonder End, huis en erf, waar de "Gecroonde Steijfselpot" uithangt.
1690-03-08Abraham de Vlieger, voogd; Eghbert de Vlieger; Anna de Vlieger; Pieter de Vlieger; Hendrick de Vlieger, de jonge; allen kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrick de Vlieger, de oude.Isacq de Vlieger.Amsterdam, Nieuwe Plantagie, de eerste tuin voorbij de stadstuinen, aan de rechter hand op de hoek van de Laan, een tuin met huis en stalling voor zes paarden
1682-09-14Nicolaes Wintercamp, Mr. chirurgijn in Den Haag.Daniel Pels, predikant.Den Haag, aan de Leidsewagens, belend ten zuiden de Herenweg, huis en erf.
1682-07-02Abraham Dias da Fonseca, wonende te Amsterdam en zijn huisvrouw Refica Dias da Fonseca.Davidt de Pineda, koopman te Amsterdam.Amsterdam, op Vloyenburch, op de Nieuwe Houtengracht, belend de brouwerije van Het Swarte Paert, en nu De Swarte Leeuw achter, het samen aan de westzijde, met een gemene muur met volgende perceel, huis en erf.
1687-06-20Abraham Domburgh, metselaar en Jan Stryen, meester-timmerman, wonende te Amsterdam.Anthonij DaemsAmsterdam, Keizersgracht, zuidwestzijde, huis en erf.
1706-12-22Hendrick Swanenburgh en Sybrant SwanenburghJacob de WijsAmsterdam, Oude Doelenstraat, huis en erf waar de Stapel Leydse Koussen uithangt
previous
12...226
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: