gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten

Search

Search fields
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
3654 results found
Search result: 3654 found
Namen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goedDatum decreet
Jan Geesdorp en Joachim VerhulstDelft, Oude Delft, een klein huis met erf en daarnaast een groot huis met erf08-12-1625
Willem OlphertsZijbelhuizen;in de jurisdictie van Haringkarspel, een huis met erf12-01-1626
Reger Arentszn Boot koopman te DelftSchiedam;een huis met erf12-01-1626
Jacob Reijnierszn de Swaen uit GoudaWaddinxveen;ten westen van het dorp, 15 margen veenland zowel water als land bestaande uit een gedeelte van zestalff (5 1/2) margen strekkende van de Goot tot Back watering daarnaast een huis, barch, schuur, bepooting en beplanting25-01-1626
Bastiaen Joppen hij koopt dus z'n bezit terugOude Tonge;een huis met erf staande en gelegen aan de oostzijde van de Voorstraat19-01-1626
Thomas Jacobsz HaringSloten;een huis met erf strekkende van de Gemeeneweg tot achter aan t erf van Henrick Arents- met een vrije uitgang tot op t kerckhoff23-01-1626
Alewijn AndrieszKatwijk aan de Rijn;een huis met erf en lijbaan belendt ten zuiden aan het buurpad naar de kerk, ten westen de heerweg16-02-1626
Claes Willemsz,bakker te BlijswijkNieuwerkerk;IJsseldijk, een huis met erf, ten westen aan de school van Nieuwerkerk16-02-1626
Jasper Adriaensz te MoordrechtMoordrecht;een huis met erf aan de Veenweg16-02-1626
Cornelis van Hijselenden uit naam van de impentrantBergambacht;een huis met erf belendt de Herenstraat ofte wech, oostwaerts ter halver sloot toe.02-03-1626
Pauwels MelsMiddelharnis (in de banne van ) een boomgaard ende plantage groot omtrent een gemeth lands, belendt ten oosten aan t gemeenen rijpath en 's Heeren watering, ten zuiden aan den Dreef ofwel 't Uytpadt van de kinderen van Jan den Brake.23-03-1626
Lenert Aerentsz Ouwerkerk te ZegwaertZoetermeer; 2 margen weiland met een huis, bargh, schuur, potingen en de plantagien daarop staande, belendt aan de noordzijde Cornelis Mouricxsz in Segwaert en Claes Claesz en ten zuid-oostzijde Baertgen Dircxdochter strekkende van de Groene weg af tot Baertgen Dircxs lant ten westen.09-03-1626
Moorscheveen een huis, erf, schuur en bargh16-03-1626
Johannes Vroon, bedienner des goddelijken woorts tot MoordrechtMoordrecht;een huis met erf16-03-1626
Gerrit Bouwensz van Hijselendoorn, schout van BoskoopSluipwijk (hier genoemd Slupick); 2 1/2 margen en een 1/2 hond land bij de platten weg23-03-1626
Cornelis FranssenAarlanderveen (in de ambacht van); een huis met bepoting, beplanting en schuren gelegen aan de Lage Rijndijk23-03-1626
Jan Arentsz van Leeuwen,en Dirck Meens ten behoeve van Cornelis Meens zijn broerBoskoop;een huis met erf aan het kerkhof23-03-1626
Cornelis Anthoniezoon Burchdeurwaarder van dit hofLisse;een huis met erf met geboomte- ten noordwesten belendend aan de kleine beek30-03-1626
Dirck Jansz Huydenraet,uit naam van Pierre Bergiere geseyt du ClouDen Haag;Houtstraat, huis belendt ten zuiden en ten westen de Herenstraat30-03-1626
Jan Coelbier; heeft geboden 650,-- guldens.Nieuwerkerk, strekkende van de Buurtweg tot het land van Frans Janssen; een huis met erf en twee mats land en alles wat daar bij hoort,en ten noorden aan de Kerksloot, item nog 3 mat lands eveneens daar gelegen.30-10-1668
Hendrick Morris;advocaat te DordrechtCromstrijen, in de ambacht van, 1/5 part van 29 mergen 127 roeden gelegen bij de laatste dijkagne van Niemandspolder, daarbij behorend de gorssen, aanwassen, natte en droge dijken, visserijen, vogelerijen en wat daar aan dependeerd10-12-1668
Jan Bathen uit LeidenLeiderdorp;Rijndijk, belendend ten noorden aan20-04-1626
Sijmon FranssenEgmond aan zee;ten noorden belendend aan de noorderstraat20-04-1626
Jacob Willemsz van Voorburch; Arie Cornelisz Vermeul wonend in 't Zuidland (Voorne)Corendijc;een huis met erf ten zuiden belendend aan het kerkhof en ten noorden aan de Herendijk20-04-1626
Adriaen van der Burch en Johan van Geesdorp,deurwaarder voor dit hofKatwijk;2 1/2 hond warmoesland gelegen buiten Katwijk aan de Rijn, ten oosten van de Rijn en ten westen van de Rijndijk20-04-1626
Jan van der Lis,klerk uit naam van de deurwaarder () ten behoeve van ()Weesp;een huis met erf en brouwerij vanouds"t Paradijs"genaamd, maar t heet nu de "Morgenstarre"gelegen aan de Hoogstraat binnen de stad, ten noorden naast het stadhuis.23-04-1626
Maerten Deijm deurwaarderDelft;Vest (aan de) bij de Haechpoort, een huis met erf20-04-1626
Niclaes Lots koopman te DelftZoetermeer;Buytenweg,een huis met erf, hooiberg, schuren,potingen,plantingen daarop staande gelegen aan de Buytenwegt (de t staat er echt) strekkende uit de Voorwegse watering plus nog een stuk teelland strekkende van de Ringsloot18-05-1626
Frans Hendriks HerbertsGouda;Vogelzang voor in Rosendaal. een huis met erf.25-05-1626
Nicolaes Damme, procureur voor de staten van Brabant, in naam en vanwege Cor nelis Adriaens te Baertwijck.Baertwijck (Baardwijk?) 5 morgen land,gelegen in de banne van Baertwijck belend ten oosten het gasthuis van Waalwijk, westwaarts strekkende van de Zeijnpade tot de Meerdijk toe, toebehoort hebbend aan Jan Mathijszn. die in zijn leven daar gewoond heeft17-04-1606
Lenert Warijn uit DreijsscherDreijsschere, een huis, schuur, buur (woning) en erf gelegen ten oosten van de dorpskerk.01-04-1606
Jacob Pietersz alias Pieter ClaeszEdam; gelegen in 't oosteinde een huis, erf en brouwerij genaamd "den Aecker" met alles d'r op en d'r an strekkende voor van de straat tot achter aan de haven.22-02-1606
Jacob CorneliszHodenpijl; 7 morgen 45 roeden land,belendend ten noorden aan de"Heijlichgeest susteren" tot Delft, ten oosten "de Gaech" aan de zuidzijde de pastorie van 't Woud en ''t Coningsvelt" buiten Delft, en aan de westzijde de Votdijk20-02-1606
Anthonis Duijck, meester griffier voor dit hofMaasland; aan de Westgaech 7 morgen, 1 hond,13 roeden landts ofte daaromtrent belent ten noorden de Scheijwatering tussen de Lier en Maasland13-02-1606
Daniël Gerritsz wonend te WestmaesWestmaas; een huis met erf strekkend van de Halve straat tot aan de sloot toe.13-02-1606
Gielis Floij, procureur generaal bij dit hof.Stompwijk;een stuk veenland met een schuur daarnaast een stuk land groot onge veer 1/2 morgen, eveneens te Stompwijk ten noorden van de molenaar van Leid schendam.30-01-1606
Willem Gerritsz Verhouten uit HeusdenMijnsherenland van Meerkerken; liggend in 't nieuwe land 6 morgen land met alle toebehoren, strekkend van de Oudendijk zuidwestwaards tot de gemenelands watering toe19-12-1605
Aert Reijniersz Droogh te GoudaGouda, Minnebroersteeg, een huis en erf.23-04-1629
Cornelis Corneliszn.Cooper2 aan een gebouwde huizen met toebehoren te Zierikzee in de Nobelstraat aan de westzijde van deze straat strekkende met een Spijcker (schuur) tot achgter aan de "stede vroonen" (het land van de heer). Ook nog een hofstede binnen deze stad gelegen aan de noordzijde van de Stedenveste.05-02-1559
mr. Henrick Huijgenszn. presbyter te Delfteen huis met erf, buurten en belendende toebehorend aan Frans Janszn. ofwel zijn kinderen, staande binnen de stede van Delft, op de Korenmarkt, belendend ten weste aan de Voorstraat12-02-1559
Maerten Willemszn. mede deurwaarder7 hond leens gelegen in de Muijlkers Koudendussen belent ten zuiden tot de gemeene weetering toe, te leen gehouden van joncker Pieter van Cheuw, heer tot Werkendam29-04-1559
Balthasar Jansz kruidenier te Amsterdameen huis met erf aan 't Rusland te Amsterdam21-12-1626
Jan van der Nieuwpoort, secretaris van de stad Utrecht ten behoeve van zijn vader Jan van der Nieuwpoort, burgemeester der zelfde stedeeen wind en rosmolen met een huis daarop uitziende, staande ende gelegen op het Bolwerk aan de zuidzijde van de stad Schoonhoven met al zijn toebehoren zoals een pottenbakkerij, nog een huis gelegen aan de westzijde van de haven, strekkend van de Heerstraat met een gang tot achter in de Koestraat30-11-1626
meester Adriaen van der Goos; Dirck de Jonge en Pieter van Ossewaerde, advocaten voor dit hof als voogden en ten behoeve van het weeskind van wijlen Dirck Fijck van den Hove12 margen 122 1/2 roede land, zijnde de helft van het 7/8e part van de polder genaamd Werkens oord, gelegen in de westambacht van IJsselmonde, ook nog 6/10e deel van de visserij en de vogelarijen in het west ambacht van IJsselmonde, te samen te leen gehouden van de heren van Lock en Polanen19-05-1627
Quirijn Jansz van der Hoog uit Delftbij Haastrecht;2 hont land gelegen in het land van Steijn, strekkend omtrent 9 roeden van het huis (onbekend welk huis) tot achter over de Achterkade toe, strekkende met de zelfde Achterkade en met het hoekje van de Mallendijk tot achter aan het gasthis eijgens toe, belent ten westen de Sluipwijkse zijweg12-05-1627
Willem Cornelisz van der Wiel, houtkoper te DelftDelft;gelegen in het Noordeinde binnen de stad, een huis met erf05-16-1627
Constatijn Huijgens, secretaris van zijne exelentie Frederik Hendrik, Prins van OranjeDen Haag; staande en gelegen in de Houtstraat belent ten oosten de Nieuwe vaart, ten westen de Houtstraat een huis met erf en alles er op en er aan.08-07-1627
Adriaen Nicolaes van der Leeuw gezworen exploitier voor dit hof, betrokken bij dit decreetWoerden; in de vrijdom of jurisdictie der stede van een stuk land of hennipwerf met potingen en plantingen daar op staande gelegen genaamd "de Nes" 3 1/2 voet in de rijn gemeten en nog een stuk van een half hont Rijnse maat belent ten zuidwesten van de Rijn in de "halve sloten"12-07-1627
Jan Henricxszoon Bock4 margen land gelegen in de "Vierlaen op het Zouteveen'in de parochie van Vlaardingen25-04-1559
Pieter Can, deurwaarder bij het Hof van Holland.Enkhuizen;huis en erf, westzijde van de breestraat16-07-1676
previous
12...74
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: