gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: colijn

Search

Search fields
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
7 results found
Search result: 7 found
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1623-07-28Symon Claesz Colijn, te RijnsburgHarman Evertsz Ossenweyer, te LeidenOegstgeest (ambacht), 7 morgen 362 roe weiland (O. Pastoorswatering)
1626-05-29Cornelis Claesz Colijns te VoorschotenAbraham van den Burch uit Haarlem voor hemzelf en ook voor Peter van den Burch zijn broer en Anna van den Burch zijn zusterVoorschoten; Een grote mooie woning, huis, schuur, twee hooibergen, een boomgaard met rond 8 morgen zowel weide als hooiland, een boomgaard en betimmering, gelegen achter de voornoemde woning. gelegen in de ambacht van Voorschoten zijnde patrimoniaal goed. strekkend van uit de Holeweg tot aan de Vliet.Daarnaast nog 7 morgen 3 hond weide en hooiland genaamd "Aen en Vliet" in de ambacht van Stompwijk
1626-07-04Claes Simonsz Colijn te ReynsburchJan Pietersz alias Jan Neeff, schipper te RijsburchOegstgeest, een stuk land van 2 morgen en 396 roeden, gelegen in de Ambacht van Oegstgeest
1631-03-20Eeuwout van Schilperoort, secretaris van het baljuwschap van Rijnland, en Pieter Dircxsz van Leeuwen, openbaar notaris, en Wouter Lambrecht de Vries, en Mr. Jan Willemsz WerckijnEeuwout van Schilperoort, secretaris van het baljuwschap van Rijnland, en Pieter Dircxsz van Leeuwen, openbaar notaris, en Wouter Lambrecht de Vries, en Mr. Jan Willemsz WerckijnEsselickerwoude. Ambacht van - ; 7 morgen land gelegen in 5 percelen, alles gelegen in het ambacht van Esselickerwoude, belendt aan de noordzijde Dirck Gijsen, ten westen Maerten Gerritsz cum suis, ten zijden Willem Jansz Colijn, ten oosten IJsbrant Jansz erfgenamen van Cornelis Jansz
1648-05-28Pieter Colijn en Suert Meynertsz, wijnkoper te Amsterdam, bij testament van meester Abraham Riddersbach, in zijn leven chirurgijn te Amsterdam, voogden van diens nagelaten kinderenEngel Geurtsz van Lancum, brandewijnbranderAmsterdam, Anjeliersdwarsstraat op de hoek van de Tuinstraat, huis en erf (Z. Tuinstraat)
1652-06-18De erfgenamen van Trijntgen Jansdr: Geesge Reyndertsdr, weduwe van wijlen Moyses Robbertssn, nagelaten doichter van Trijn Jans, in haar leven moeder van de huisarmen aan de Nieuwe Zijde binnen Amsterdam, en erfgename voor de ene helft in de goederen van dezelfde Trijn Jans nagelaten, mitsgaders Jan Claesen Wiggers, bakker, man en voogd van Annetgen Riddersbach, dochter van wijlen Meester Abraham Riddersbach geteeld bij mede wijlen Pietertgen Gillisdr, die mede een dochter was van de voornoemde Trijn Jans, Pieter Colijn en Evert Meijndertssn, wijnkopers, voogden over de onmondige kinderen van denselven Riddersbach insgelijk bij de voornoemde Pietertgen geprocreeert, in die qualiteit erfgenamen in de wederhelft van de goederen bij haar nagelateWillemtgen Segers van EmmichouenAmsterdam, op de noordzijde van de Rozengracht, genaamd: '' 't Lant van Beloften": Huis en erf
1660-10-08Pieter Gillis; Jan Gillis; Abraham Gillis, gebroeders, voor henzelf en vervangende een broer Isaacq Gillis; Paulus Gillis, als last en procuratie hebbende van de kinderen van wijlen Pieter Gillis; Harmanus van Boeck, als last en procuratie hebbende van Daniel Gillis wonende te Rochel in Frankrijk; Joachim Colijn, vader, voogd en kinderen gewonnen bij wijlen Maria Goutier; mede procuratie hebbende van Egbert Casper, getrouwd met Janneke Goutier; Nicolaes Gijselingh, man van Anneke Goutier; Hester Goutier, kinderen van wijlen wijlen Janneke Gillis, in haar leven huisvrouw van Robbert Goutier; Jan Robbert; Pieter Goutier; Adriaen van Lier, allen erfgenamen van Maria Gillis, weduwe van wijlen Samuel Charaet.Seigneur Adriaen van LierAmsterdam, Reestraat, zuidzijde, een huis en erf.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: