Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: coen

Search

Search fields
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
29 results found
Search result: 29 found
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1569-06-08Ghijs Pier CoenenGijsbrecht Harmansz, brouwer te GoudaWaddinxveen, in Bloemendaal, huis en erf met poting en planting, strekkend oostwaarts vanaf de Waddincxveensche wetering
1583-09-12Coen Mairtensz, Dirck Mairtensz en Willem Mairtensz, te GorkumClaes Cincken, te Gouda (1,3,4,5,6); Ottho van Steensel (2,7)Asperen (jurisdictie of heerlijkheid), deze percelen land: 1) in het nieuwe land, 3 morgen, 2) in de Geer, 2 morgen land, 3) in de Vierdel, ca. 20 hond land, 4) 10 hond land genaamd de Courtcamp, 5) in de Gou[t]put, 5 hond land (beneden de Kerckecamp te Asperen), 6) in de Vijf Houven, 16 hond teelland, 7) idem, 14 hond land
1592-05-15Jacob Willemsz van Katarina Jansdr. Oringen; weduwe van Joriaen Damulder van WaldenburchPieter Meeus Jorisz, te ZoeterwoudeZoeterwoude, Stompwijkse weg, 2,5 morgen land (N.W. Stompwijkse weg)
1601-09-03Pooien of Bouwen Lourensz (Lourisz of Lauwensz), te Oost-Barendrecht (of Zwijndrecht), erfgenaam van zijn moeder Ariaentje, weduwe van Coenen LouriszHenrick van SlingelandtOost-Barendrecht, Ziedewij (-polder), 17 hond 36 roe weiland (Z. de oude dijk van Zwijndrecht)
1602-11-11Evert Jeroensz, kuiper (of Cuyper) en Maritje Cornelisdr., de weduwe van Lucas Jansz (brouwersknecht), als borg, te DelftCorstiaen Coenen en Pieter Adriaensz, beiden kuiper te DelftDelft, Broekhuissteeg noordzijde, half huis en erf
1603-05-14Coen Pietersz, boomgaardman te LeidenReyer HesselszOegstgeest, op de Oude Vliet, huis en erf of boomgaard met achterhuis
1605-03-07Leentje Cornelisdr., wonende te Vlaardingen en weduwe van Matheus Jacobsz en Cornelis Michielsz, lijndraaier en curator over de boedel van Matheus JacobszJochum Jansz, te DelftVlaardingen, huis met erf, aan de zuidzijde de heerstraat
1609-07-27Pieter Jaspersz Backer, te Weesp (Oetewael) of Pieter Jaspersz, bakker te Weesp (Oetewael)Lambrecht Jacobsz Keyser, te MuidenMuiden, westzijde van de Vecht, huis en erf strekkend van de Vecht tot de stadswal
1615-06-04Jvr. Clara van Raephorst, vrouwe te Haamstede en Westerenban, weduwe en boe delhoudster van jhr. Jacob van den Eynden, heer te HaamstedeClaes Jansz Coen, te BenschopWaardhuizen (land van Altena), 36 morgen land in vijf aparte weren met woning en berg daarop, plus ca. 2 morgen land in de Steltcamp
1629-04-05Jan Fransz van der Lee, vader van Coenraet van der Lee; Dirck van der Lee; Gerrit Vockestaert; Pieter Jansz Persant; de vier kinderen van Jan Jansz van der Lee; Annitgen Coenen van Ophoven, moeder van deze kinderen, allen erfgenamen van haar vader, Coenraet Jansz van OphovenVranck Henricksz van der BurghDelft, een stuk land gelegen in de Hof van Delft, in de Hoefslag van Vrouwe Russensloot (goed 1); Delfgauw, Zuideinde, een stuk land (goed 2).
1635-10-08Cornelis Gjsbrechtsz van Royen, baljuw van Bergambacht, beheer hebbend van Agata Jacobsdr., de weduwe van Claes Jansz Coenen te Benschop onder de jurisdictie van IJselsteinJan WalravenszDen Duil (land van Altena), in de ban van Weerthuysen, een stuk weiland groot 27 morgen
1641-03-22Bastiaen Hendricxssn Bolleman, Burgemeester van Schiedam, cum sociis: als man en voogd van Jonkvrouw Margareta Purtick, zijn echtgenote, en als testamentair voogd van de kinderen van wijlen Willem van der Pol, Baljuw in Middelharnis, verwekt bij jonkvrouw Soetgen Purtick, en ook voor jonkvrouw Anna Purtick, weduwe van wijlen Pieter Lucq, in zijn leven klerk in de secretarie van zijne Hoogheid en ook nog voor jonkvrouw Magdalena Purtick, weduwe van wijlen Adriaen van den Ancker in zijn leven procureur voor dit Hof, samen de erfgenamen van zaliger Johan Purtick, in zijn leven secretaris ordinaris van dit hof.(Johannes) Johanna Hester van Sijpesteijn, weduwe van wijlen Pieter CoenenDen Haag, oostzijde van de Oude Molstraat: Huising en Erf, met een vrije uitgang, uitkomende in het Noordeinde, naast het huis, genaamd:"Het Houffijser", met alles wat aard- en nagelvast, met bedstede en Casse (Tasse) in de grote kamer staande, belast met een rente, aankomende de H. Geest-Armen te Leiden.
1644-01-026Huijbrecht Corneliszn Coen boedelhouder van wijlen Huijbrecht van zuidervliet in zijn leven substituut secretaris van 's Graven Hage eveneens Willem Roelandtszn als man en voogd van Marigtgen Jeroensdr en Lauris Janszn als man van Adriaentgen Jeroensdr nagelten kinderen van Jeroen Arentszn van der Asch en Lijsbet ThonisdrAdriaen Pauw heer van Heemstede enz,enz's Gravenhage gelegen op Bleijenburg een huis,stalling en erf
1647-05-09Henrick Gerritsz, te AmsterdamJacob CoenenAmsterdam, Warmoesstraat westzijde, huis en erf strekkend van de straat tot achter aan het Ammerack (Amstelrack?)
1651-10-23Willem Pesser, commies te Ravestein, getrouwd met de weduwe en boedelhoudster van Dammus Henlo (te Klundert)Jan van Son, secretaris van NiervaartNiervaart, Marktveld (aan het-), westzijde bij de Hilselandpoort, huis en erf, achter grenzend aan de scheisloot van de stadswallen.
1652-07-22Maria Moijalen, vleeshouwster te Rotterdam, weduwe en boelhoudster van Jan Jacobssn Mout, zoon en erfgenaam van Jacob Janssn MoutCommer Cornelissn Bortel, ten behoeve van Henricus SwaerdecroonRotterdam, noordzijde van de Kalverstraat: Huis en Erf, oliemolen, en alles dat aard- en nagelvast is.
1654-05-20Dirck Plemp Fonteyn, namens zijn vrouw (helft); Agata Coenen (helft)Gerrit Gerritsz Vastrich, te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht op de hoek van Elandsstraat, een pakhuis of steenhouwerij met de woning erachter, vanouds getekend met nr. 6; voor aan de straat in de hoek 24 voet en achter 21 voet breed, naast de Elandsstraat ca. 85 voet lang en 73 voet naast het pakhuis nr. 5 (N. Elandsstraat, Z. verkoper's pakhuis nr. 5)
1654-05-20Dirck Plemp Fonteyn, namens zijn vrouw (helft); Agata Coenen (helft)Govert van der Alck, te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht, een pakhuis en erf waarvoor de Draeck staat en vanouds getekend met nr. 5, vooraan de straat in de hoek 18,5 voet en achter 17 voet breed, naast pakhuis nr. 6 73,5 voet en 64 voet breed naast pakhuis nr. 4 (N. pakhuis en steenhouwerij getekend nr. 6 - zie vorig decreet, Z. pakhuis nr. 4)
1654-05-20Dirck Plemp Fonteyn, namens zijn vrouw (helft); Agata Coenen (helft)Nicolaes VerhagenAmsterdam, Prinsengracht, een pakhuis en erf waarvoor St. Joris of de ridder staat en vanouds getekend met nr. 4, voor aan de straat in de hoek 17 voet en achter 17 voet breed, 64 voet lang naast pakhuis nr. 5 en 35 voet lang naast pakhuis nr. 3 (N. pakhuis nr. 5, Z. verkoper's pakhuis nr. 3)
1660-05-13Jacob Coenen en Otto Janssen, bandeliermakers te AmsterdamQuilliam LegraverantAmsterdam, Warmoesstraat, een huis en erf waar het Wapen van Riga in de gevel staat en Dordrecht alsook 't Witte Paert uithangt, strekkend tot achter aan de Ammerack (Damrak?)
1661-07-25Hendrik Corsten van der Wercken, als principaal, en Melchior Hendricxsz van Oldenburgh als borg en medeprincipaalHendrick Neercastel, te GorinchemDussen (Muilkerk), 11 hond land met beteling en beplanting (N. landen van Altena)
1662-07-31Meester Albert Charles van Ens Schiltknaep.Meester Jacob de La Mine, advocaat te Amsterdam.Amsterdam, Singel, een huis en erf met twee achterhuizen genaamd 'den grooten Christoffel' uitkomende op de Achterburgwal.
1662-12-04juffrouw Maria Fijk van Hove weduwe van meester Maerten Douwe in zijn leven Advocaat voor de hove van hollandAdriaan van TolGravendeel;huis,schuur,boomgaard,planten verschene land met de beterschap
1663-06-21Jan Hendricksz c.s.Hillebrant CoenenAmsterdam, Lontsche Kaij [zie vorig decreet], in een hoek van een slopsteegje op de -, huis en erf, naast het huis aan Harman Jansz Cuijper verkocht [decreet 3390/1663/063]
1668-09-03Adriaen Gerritse Boots (of Ary Gerritse Boots), dijkgraaf van Ysselmonde.Corstiaen Dircxse van der Vliet en Cornelis Arentsz van der Vliet.Ysselmonde, vanaf de Hordijck oost tot aan het land van Hendrick Janse Intvelt cs en Huych Crijnen. Een stuk land, groot 5 mergen, 2 hont.
1668-09-03Adriaen Gerritse Boots (of Ary Gerritse Boots), dijkgraaf van Ysselmonde.Jacob van der Meer, ambachtsheer van Alphen.Ysselmonde, vanaf de Hordijck oost tot aan het land van Hendrick Jansz cs, een woning, teelt, beplantingen en land, groot 4 mergen en 4 hont.
1674-10-30Roeloff Pietersz. Ganseman, wonende te Waerthuijsen in het Land van Altena.Johan Pijl, substituut-officier van Woudrichem.Waardhuizen, een huis en erf, met verdere gebouwen, bomen en planten, groot 100 roeden. Belent: ten noorden het water genaamd: te Alme.
1678/01/17Meus Joppen van Oockele namens zijn vrouw, die weduwe was van Hendrick Coenen te NiervaartCornelis Laurensz Leest te KlundertNiervaart, op de dijk (noordzijde) en de kade, huis, erf en brouwerij, strekkend voor van de kade tot achter op de Botkreek, ten oosten de straat
1682-05-08Pieter Brouwers, Catharina Brouwers en Cornelia Brouwers, item Walraven van Waerdenburch, getrouwd met Anna Brouwers; Matheijs Coenen Visch, getrouwd met Margareta Brouwers, kinderen en erfgenamen, onder benefitie van inventaris van Catharina Schellingwoudt, in haar leven weduwe van Hendrick Brouwers, wonende te Amsterdam.Jacob van Heynnige, korenkoper.Amsterdam, op de Oostersekade of anders genaamd De Oudeschans, aan de oostzijde, pakhuis en de 1/2 in één pakhuis en erven, waar De groote Swaen op de pakdeuren stond, met een uithang uitkomende in de Bataviastraat.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: