gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten

Search

Search fields
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 results found
Search result: 11275 found
Namen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goedDatum decreet
Hendrick Morris;advocaat te DordrechtCromstrijen, in de ambacht van, 1/5 part van 29 mergen 127 roeden gelegen bij de laatste dijkagne van Niemandspolder, daarbij behorend de gorssen, aanwassen, natte en droge dijken, visserijen, vogelerijen en wat daar aan dependeerd10-12-1668
Jacob Janszn Boon; beeldhouwerAmsterdam, Wolvertstraat, een huis met erf eertijds getekend met nummer 2911-12-1668
Abraham Palestein,Zegwaard, in de ambacht van, 2 mergen 5 hont teelland genaamd "het noord oost schinkelveer" ten noorden en belendend aan de Schinkelweg15-11-1668
Abraham van AlewijnSloterdijk, in de banne van de buitendijk 6 morgen, 100 roeden land26-07-1669
Jan Tijebbes, makelaar te AmsterdamAmsterdam, Oudewal, het tweede huis van het Schippersstraatje "daer de werelt in de gevel staet"31-07-1669
Cornelis Corneliszn CooijmanNaarden, Keverdijk naast t land van t weeshuis 2 mergen 360 roeden land31-07-1669
Adriaen Janszn Tes, wijnkoperAmsterdam, Prinsengracht tussen de Laurier- en de Rozenstraat "waar de Ringelenburch in de gevel staat", een huis met erf.31-07-1669
Abraham van Oldenhoven.Amsterdam, Herengracht, een huis en erf gelegen aan de oostzijde bezuiden de Molensteeg, met ''het wapen van Noortgouwe'' in de gevel.26-06-1690
Jan Geurtsen; Dr. Johannes Suit.Amsterdam, Rozenstraat, een huis en erf met een tuin getekend met no. 3, gelegen tussen de twee eerste bruggen aan de zuidzijde.26-06-1690
Jan Bathen uit LeidenLeiderdorp;Rijndijk, belendend ten noorden aan20-04-1626
Sijmon FranssenEgmond aan zee;ten noorden belendend aan de noorderstraat20-04-1626
Jacob Willemsz van Voorburch; Arie Cornelisz Vermeul wonend in 't Zuidland (Voorne)Corendijc;een huis met erf ten zuiden belendend aan het kerkhof en ten noorden aan de Herendijk20-04-1626
Adriaen van der Burch en Johan van Geesdorp,deurwaarder voor dit hofKatwijk;2 1/2 hond warmoesland gelegen buiten Katwijk aan de Rijn, ten oosten van de Rijn en ten westen van de Rijndijk20-04-1626
Jan van der Lis,klerk uit naam van de deurwaarder () ten behoeve van ()Weesp;een huis met erf en brouwerij vanouds"t Paradijs"genaamd, maar t heet nu de "Morgenstarre"gelegen aan de Hoogstraat binnen de stad, ten noorden naast het stadhuis.23-04-1626
Maerten Deijm deurwaarderDelft;Vest (aan de) bij de Haechpoort, een huis met erf20-04-1626
Niclaes Lots koopman te DelftZoetermeer;Buytenweg,een huis met erf, hooiberg, schuren,potingen,plantingen daarop staande gelegen aan de Buytenwegt (de t staat er echt) strekkende uit de Voorwegse watering plus nog een stuk teelland strekkende van de Ringsloot18-05-1626
Frans Hendriks HerbertsGouda;Vogelzang voor in Rosendaal. een huis met erf.25-05-1626
Jan RoelantszenCatwijk, een woning als huis, schuren, barg en geboomte alwaar bovengenoemde Jacob Hendriksen placht te wonen. Het huis staat op 9 hond land strekkende van de Catwijker weg noordwaarts tot aan de Catwijker wetering en nog 9 hond land gelegen achter Nieuwkoop strekkende van de Catwijkse Zijtwinde tot 't land van Dirck Ariën Vermeers toe.06-06-1606
Jan Jansz wonende in de KetelRijswijckerhoek; een huis, barg en schuur, staande op 20 margen lants, alsmede geboomte belent aan de zuidzijde de Zwet en aan de noordzijde de Vliet.20-07-1606
Cornelis Jansz KongeSpijkenisse;aan de Heren Zeedijk een huis met erf, berg, schuur, stookketel en 4½ gemeten land het goed was belast ten gunste van Willem Corneliszn. Voorstad.19-07-1606
Baernt Janszen, wijnkuiper en burger van DordrechtDordrecht; een huis genaamd "de Crabbe".12-05-1606
meester Jacob van Baertwijck de jonge in Den Haag, voor de eerste partij, Adriaen Ariensz timmerman te Monster voor de tweede partij, meester Jacob van Baertwijck de jonge voor de derde partij, Jan Pietersz Conix voor de vierde partij.Monster;(1), 2 margen land genaamd Huijgen Pooten, bij de zuid Polanensteeg ten zuiden van de Boomwatering. (2), 3 margen land gelegen bij de hierboven genoemde landen, ten oosten van de steeg, ten noorden van de Boomwatering. (3), 17 hond land belent ten oosten "de armen en de cruijsgilden tot Monster" ten zuiden de Molenweg en ten noorden van de Rijnweg. (4), 3 margen land gelegen bij de Rijnweg06-05-1606
Nicolaes Damme, procureur voor de staten van Brabant, in naam en vanwege Cor nelis Adriaens te Baertwijck.Baertwijck (Baardwijk?) 5 morgen land,gelegen in de banne van Baertwijck belend ten oosten het gasthuis van Waalwijk, westwaarts strekkende van de Zeijnpade tot de Meerdijk toe, toebehoort hebbend aan Jan Mathijszn. die in zijn leven daar gewoond heeft17-04-1606
Franchoijs Doubert uit Den HaagVoorhout van Den Haag, de helft van zeker huis, erf en schuur belend ten noorden de Denneweg14-04-1606
Lenert Warijn uit DreijsscherDreijsschere, een huis, schuur, buur (woning) en erf gelegen ten oosten van de dorpskerk.01-04-1606
Jonkheer Gerard Poelgeest, heer tot Homade (Hoogmade) Koudekerke, als administrateur en rentmeester van 't huis van Rijnsburch.Rijnsburg; aan de Groeneweg belend ten westen 14 morgen land17-03-1606
Pieter Willemsz VlamingDen Haag aan de Spoeijstraat (Spuistraat ?) een huis, erf en gang met ten westen de Heerenstraat belendend met een vrije uitgang strekkende op de Volderslaan03-03-1606
Cornelis van Cuijck (of Kuijck), advocaat voor dit hof.Wassenaar, woningen en land met bepotingen en beplantingen groot 20 margen, een deel weiland, een deel hooiland een deel geestland in 7 diverse percelen als 3 1/2 margen weiland waarop stonden de huizen, stallingen, schuren, bargen, boomgaarden en 2 kleine huisjes en nog veel meer.03-03-1606
Jacob Pietersz alias Pieter ClaeszEdam; gelegen in 't oosteinde een huis, erf en brouwerij genaamd "den Aecker" met alles d'r op en d'r an strekkende voor van de straat tot achter aan de haven.22-02-1606
Jacob CorneliszHodenpijl; 7 morgen 45 roeden land,belendend ten noorden aan de"Heijlichgeest susteren" tot Delft, ten oosten "de Gaech" aan de zuidzijde de pastorie van 't Woud en ''t Coningsvelt" buiten Delft, en aan de westzijde de Votdijk20-02-1606
Anthonis Duijck, meester griffier voor dit hofMaasland; aan de Westgaech 7 morgen, 1 hond,13 roeden landts ofte daaromtrent belent ten noorden de Scheijwatering tussen de Lier en Maasland13-02-1606
Daniël Gerritsz wonend te WestmaesWestmaas; een huis met erf strekkend van de Halve straat tot aan de sloot toe.13-02-1606
Nicolaes Zwijs, koopman te Amsterdam.Oosterwijck, t'Huis staande en gelegen in de banne van Wijk aan Duin, met 30 morgen land daar toebehorend en al t'andere goed van heden en in de toekomst zal worden gebruikt als onderpand van de hypotheek02-02-1606
Gielis Floij, procureur generaal bij dit hof.Stompwijk;een stuk veenland met een schuur daarnaast een stuk land groot onge veer 1/2 morgen, eveneens te Stompwijk ten noorden van de molenaar van Leid schendam.30-01-1606
Jacob Cornelisz de Haes.Zoeterwoude; Een tuin met tuinhuisjes en alles wat daar bij hoort, dit alles in 7 stukken verdeeld en afgescheiden, gelegen buiten de Hoog Woertse poort van Leiden achter de gemeene sloot, strekkende de Rijndijk tot in de tuin toe.23-01-1606
Willem Gerritsz Verhouten uit HeusdenMijnsherenland van Meerkerken; liggend in 't nieuwe land 6 morgen land met alle toebehoren, strekkend van de Oudendijk zuidwestwaards tot de gemenelands watering toe19-12-1605
Dirck WillemszVoorburg; een stuk hooiland groot 4 morgen 4 hond, strekkende van de Buitenscheiding tot aan de Veenwatering.
Jan Pietersz Conix uit MonsterMonster; aan de Rijnweg, een huis met schuur en hooiberg, erf en geboomte samen met 30 morgen land, ten noorden belend aan "des Graeffelicheijts Wildernissen".30-11-1605
Aert Reijniersz Droogh te GoudaGouda, Minnebroersteeg, een huis en erf.23-04-1629
Johan Hanneman, rentmeesterDen Haag, Buitenhof, zuidzijde, huis en erf waar tegenwoordig de schrijfmeesters en pachters van de prins huizen, vroeger genaamd "De Kaatsbaen", buren o.a. "Corps de Guarde" van de ruiters met een gemeenschappelijke gang met de kaatsbaan11-10-1669
Cornelis Corneliszn.Cooper2 aan een gebouwde huizen met toebehoren te Zierikzee in de Nobelstraat aan de westzijde van deze straat strekkende met een Spijcker (schuur) tot achgter aan de "stede vroonen" (het land van de heer). Ook nog een hofstede binnen deze stad gelegen aan de noordzijde van de Stedenveste.05-02-1559
mr. Henrick Huijgenszn. presbyter te Delfteen huis met erf, buurten en belendende toebehorend aan Frans Janszn. ofwel zijn kinderen, staande binnen de stede van Delft, op de Korenmarkt, belendend ten weste aan de Voorstraat12-02-1559
Peter Klaesz Bossy, hof timmerman en Jacob van Egum, cramer te Den HaagDen Haag, zuidzijde van het binnen hof noord het water lopend om het binnenhof oost het aerkerland zuid de grafelichse gang,huis en erf zijnde Gravelijckheid grond27-06-1625
Meester Sabiaen van Vliet, te LeidenHazerswoude; in het rietveld met zijn toebehoren een vogelkooi en +15 margen land W de vrouwen van Hazerswoude zuid de lijtweg mede verkocht 2 honderd eijnden oft endt vogelen31-07-1625
Meester Willem van den Hoeve, docter van zijne vorstelijke genade de Prins van Oranje.Den Haag;op de kneuterdijk west de heerestraat huis en erf.29-07-1625
Cornelis Quirynsz de Wilde, de impetrants zoonLeiden; aan de oostzijde van de Hooigracht onder t bon van Gansoorde over de Koenenbrug, huis en erf27-06-1625
Susanne de La grange;weduwe wijlen Jacob de Kerman, in zijn leven verver te LeidenLeiden; huis en erf, berg en de gaerden, stalling en achterhuisjes op het erf de gang uitkomende op de lange gracht noordzijde van de nieuw gedolven gracht tegen over de beouwerij van den dubbelen Sleutel27-06-1625
Maerten Willemszn. mede deurwaarder7 hond leens gelegen in de Muijlkers Koudendussen belent ten zuiden tot de gemeene weetering toe, te leen gehouden van joncker Pieter van Cheuw, heer tot Werkendam29-04-1559
Arent Pietersz Bogaertman uit Leiden. voor hem zelf nopende de drie vierden parten en uit naam van Grietje Pietersdochter weduwe van zijn broer Jansz Bogaertman voor de resterende vierde part.Leiden;Staande op de Steenschuur,een huis met erf.27-10-1626
Pieter van Berkel, secretaris tot Benthuizen voor 1 en 2 Dirck Dircxsz Loffrijs, deurwaarder voor 31) een huis met de helft van een ander huis in de "Kromme Nelleboge of cromme armstraet". 2)een huis in de Meerstraat of Morsstraat allen in de vergroting der stad Leiden op de hoek van de Cruijsstraat. 3) een huis met tuinhuis buiten de Koepoort van Leiden in de Zoeterwoude ambacht27-10-1626
123...226
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: