gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3339/1631/012

All results...

Verwijzing akte 3339/1631/012

Datum decreet 1631-03-20

Decreet Willig

Namen impetranten Mr. Jan Willemsz Weckijn, als bij het gerecht van Leiden aangestelde curator over de boedel van Anthonis Jorisz Focker

Namen eigenaren Eeuwout van Schilperoort, secretaris van het baljuwschap van Rijnland, en Pieter Dircxsz van Leeuwen, openbaar notaris, en Wouter Lambrecht de Vries, en Mr. Jan Willemsz Werckijn

Namen opposanten Christoffel Dircxsz van Nieuwenhoven, en Anthonis Claesz van der Meulen, en consorten

Namen kopers Eeuwout van Schilperoort, secretaris van het baljuwschap van Rijnland, en Pieter Dircxsz van Leeuwen, openbaar notaris, en Wouter Lambrecht de Vries, en Mr. Jan Willemsz Werckijn

Bijzonderheden Eeuwout van Schilperoort, secretaris van het baljuwschap van Rijnland, en Pieter Dircxsz van Leeuwen, openbaar notaris, en Wouter Lambrecht de Vries, en
Mr. Jan Willemsz Werckijn. Ze waren in het verleden al kopers van het goed.

Onroerend- en roerend goed Esselickerwoude. Ambacht van - ; 7 morgen land gelegen in 5 percelen, alles gelegen in het ambacht van Esselickerwoude, belendt aan de noordzijde Dirck Gijsen, ten westen Maerten Gerritsz cum suis, ten zijden Willem Jansz Colijn, ten oosten IJsbrant Jansz erfgenamen van Cornelis Jansz

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3339

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: