gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3366/1652/062

All results...

Verwijzing akte 3366/1652/062

Datum decreet 1652-06-18

Decreet Willig

Namen impetranten De erfgenamen van Trijntgen Jansdr: Geesge Reyndertsdr, weduwe van wijlen Moyses Robbertssn, nagelaten doichter van Trijn Jans, in haar leven moeder van de huisarmen aan de Nieuwe Zijde binnen Amsterdam, en erfgename voor de ene helft in de goederen van dezelfde Trijn Jans nagelaten, mitsgaders Jan Claesen Wiggers, bakker, man en voogd van Annetgen Riddersbach, dochter van wijlen Meester Abraham Riddersbach geteeld bij mede wijlen Pietertgen Gillisdr, die mede een dochter was van de voornoemde Trijn Jans, Pieter Colijn en Evert Meijndertssn, wijnkopers, voogden over de onmondige kinderen van denselven Riddersbach insgelijk bij de voornoemde Pietertgen geprocreeert, in die qualiteit erfgenamen in de wederhelft van de goederen bij haar nagelaten

Namen eigenaren De erfgenamen van Trijntgen Jansdr: Geesge Reyndertsdr, weduwe van wijlen Moyses Robbertssn, nagelaten doichter van Trijn Jans, in haar leven moeder van de huisarmen aan de Nieuwe Zijde binnen Amsterdam, en erfgename voor de ene helft in de goederen van dezelfde Trijn Jans nagelaten, mitsgaders Jan Claesen Wiggers, bakker, man en voogd van Annetgen Riddersbach, dochter van wijlen Meester Abraham Riddersbach geteeld bij mede wijlen Pietertgen Gillisdr, die mede een dochter was van de voornoemde Trijn Jans, Pieter Colijn en Evert Meijndertssn, wijnkopers, voogden over de onmondige kinderen van denselven Riddersbach insgelijk bij de voornoemde Pietertgen geprocreeert, in die qualiteit erfgenamen in de wederhelft van de goederen bij haar nagelate

Namen kopers Willemtgen Segers van Emmichouen

Onroerend- en roerend goed Amsterdam, op de noordzijde van de Rozengracht, genaamd: '' 't Lant van Beloften": Huis en erf

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3366

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: