gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3330/1626/045

All results...

Verwijzing akte 3330/1626/045

Datum decreet 1626-05-29

Decreet Willig

Namen impetranten Anthonis Duijck, raadpensionaris van Holland en erfgenaam van Tobias Exalto, in zijn leven advocaat te Leiden en erfgenaam van Anna Jacobsdochter en ook erfgenaam van Pieter van der Hoogh uit Haarlem

Namen eigenaren Cornelis Claesz Colijns te Voorschoten

Namen kopers Abraham van den Burch uit Haarlem voor hemzelf en ook voor Peter van den Burch zijn broer en Anna van den Burch zijn zuster

Bijzonderheden mutatie van onwillig in willig decreet

Onroerend- en roerend goed Voorschoten; Een grote mooie woning, huis, schuur, twee hooibergen, een boomgaard met rond 8 morgen zowel weide als hooiland, een boomgaard en betimmering, gelegen achter de voornoemde woning. gelegen in de ambacht van Voorschoten zijnde patrimoniaal goed. strekkend van uit de Holeweg tot aan de Vliet.Daarnaast nog 7 morgen 3 hond weide en hooiland genaamd "Aen en Vliet" in de ambacht van Stompwijk

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3330

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: