gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3259/1524/010

All results...

Verwijzing akte 3259/1524/010

Datum decreet 1524-07-18

Decreet Onwillig

Namen impetranten Jan Jansz de jonge, zaliger, diens kinderen, als eveneens zijnde erfgenamen van diens vader; Jan Jansz de oude, zaliger, in zijn leven procureur postulant voor het Hof van Holland.

Namen eigenaren Machtelt Cornelis Gerrijtsz weduwe, wonende te Oudewater.

Namen opposanten Machtelt Cornelis Gerrijtsz weduwe, en haar moeder; De heren van de Memorien te Oudewater; Mathijs Andrijsz; Adriana Herbertsdr; Anthonijs Ottesz; Jacob Jansz, barbier; De begijnen van Oudewater.

Namen kopers Jacob Ghijsbertsz, alias Coppert, van Rotterdam

Bijzonderheden 1) In het eerste huis woont Machtelt zelf met haar moeder en een schoenmaker genaamd Willem Jansz.; 2) In het tweede huis woont Machtelgen Geerlefts.
3) Machtelt Cornelis Gerrijtsz weduwe heeft ook een dochter.

Onroerend- en roerend goed Oudewater; Stedestraat; een huis met 2 gevels met aan de oostzijde Stedestraat met er achter de IJssel; Oudewater; Stedestraat; een huis met aan de oostzijde de Stedestraat, met er achter de IJssel en ten oosten gelegen een huis met gang.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3259

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: