gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3259/1524/007

All results...

Verwijzing akte 3259/1524/007

Datum decreet 1524-01-12

Decreet Onwillig

Namen impetranten Marijken Ghijsbertsdr, weduwe van: Frederick Jansz Vlackensz (ook wel als Vlacke of Vlackese), haar gekoren voogd in deze zaak is: Cornelis Garbrantsz

Namen eigenaren Otte Heijnricxsz, met zijn vrouw, wonende te Alkmaar

Namen opposanten Otte Heijnricxsz, wonende te Alkmaar; Jan van Brussel, de naam is ook bekend als
Jan de Munter, van Brussel; Joost Diricsz, schout, te Alkmaar; IJmmeken Wouter Willemsz weduwe; Willem Reijersz, poorter te Alkmaar; Adam Jansz, deurwaarder
Ghijsbrecht Gerrijtsz; Jan Ghijsbrechtsz; Harman Pietersz; Sijmon ......., pater te Alkmaar; Frederick van Huijch; Coman Frans; Margriet van Oudewater; Huijch Willemsz, molenaar; Tete Willemsdr; Mr. Maerten Florijsz; Heijne Pieter Garbrantsz; Mr. Huijch van Eijnden.

Namen kopers Aelbrecht Aerntsz

Bijzonderheden In de akte is de datum vermeld als 12-01-1523 stilo curiae.

Onroerend- en roerend goed Alkmaar; Houtille; een huis gelegen in de Houtille en over de straat ligt met aan de westzijde een steeg gaande aan een meend.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3259

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: