gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3259/1523/008

All results...

Verwijzing akte 3259/1523/008

Datum decreet 1523-12-19

Decreet Onwillig

Namen impetranten Francisque de Vaille, koopman; Francisque Mosicque (ook als Moseke of Moxita), koopman, en hun corsorten.

Namen eigenaren Pieter van der Moelen (ook als Muelene), zaliger, in zijn leven rentmeester generaal van Beoosterschelt in Zeeland, waarvan kinderen die als voogden hebben
Jan Danckertsz, als administrerende voogd, en
Mr. Lieven Anthonis Blocx, als toeziend voogd, en
Mr. Frans Claesz van Sandijck, als toeziend voogd, en
Mr. Joost Bets, pensionaris der stede Dordrecht, als oppervoogd
Claere Claes Heijnrijcxdr, is de gewezen weduwe van Pieter van der Moelen, haar tegenwoordige man is
Claes Sijmonsz Vocht (ook als Vacht), te Middelburg

Namen opposanten Jan Micault (ook als Michant), ridder, raad en ontvanger generaal van de keizerlijke domeinen en financien. geassigneerd zijn geweest van de weduwe en erfgenamen of zake hebbende van zaliger Pieter van der Moelen; Mr. Lieven Anthonis Blocx; Mr. Frans Claesz van Sandijck; Jan Danckairsz (ook als Danckersz); Mr. Joost Bets, pensionaris van Dordrecht; Jacob van Sheerooskercke; Heijnrick van den Werve, rentmeester van Beoosterschelt in Zeeland; Adriaen Domis Sijmonsz; IJeman Claes Heijnricksz; Sijmon Adriaensz
Claesz Anthonisz; Cornelis Cornelisz; Aernt Claesz; Katerijne Huge Waddensz weduwe; Claere Claes Heijnrijcsz, gewezen weduwe van; Pieter van der Moelen, haar tweede man is: Claes Sijmonsz Vocht (ook als Vacht); Jan Willemsz; Cornelis Claes Heijnricksz; Pieter Huijge Guissesz; Jan Cornelisz, rentmeester.

Namen kopers Mr. Florijs Zeeman; Jacob van Sheerooskercke; IJman Claes Hendrijcxsz; Jacob Beijersz; Cornelis Cornelisz; Sijmon Adriaensz; Heijnrick van den Werve, rentmeester; Jan Splinter.

Bijzonderheden 1) zie ook akte 3259/1523/005 en 3259/1526/017; 2) de rekeningen van de rekenmeester berusten in de rekenkamer in Holland; 3) Sijmon Adriaensz is gezoren landmeter te Zierikzee.

Onroerend- en roerend goed Noordwelle; Noorddijk; een stuk korenland groot 6 gemet 18 roeden aan de Noorddijk met in het noorden de dijk; Noordwelle, Noorddijk; een stuk korenland groot 5 gemet 5 roeden aan de Noorddijk met in het noorden de dijk en ten westen van het voorgaande land; Noordwelle, Nieuwendijk; het stuk korenland groot zijnde 5 gemet 65 roeden in Nieuwendijk het land is gekomen van Pier Hadde (ook wel als Pier Haill); Noordwelle; Herenweg; het stuk korenland groot zijnde 3 1/2 gemet 25 roeden in het noorden Herenweg het stuk land is gekomen van Cornelis Mens/Meus Heijnesz; Noordwelle; Vronewest; een stuk korenland groot 1 gemet 42 roeden met in de zuiden en westen ervan Vronewest Noordwelle; Herenweg; een stuk weiland groot 3 gemet plus min 30 roeden met in het noorden ervan de Herenweg; Noordwelle; een stuk korenland groot 3 1/2 gemet 80 roeden
Noordwelle; Helle (ook wel als Halle); een stuk korenland groot 4 gemet 30 roeden in de Helle (ook wel als Halle); Elkerzee; Herenweg; een stuk weiland groot 1 gemet 105 roeden met in het noorden ervan de Herenweg; Elkerzee; een stuk korenland groot 1 1/2 gemet 5 roeden; Elkerzee; Herenweg; een stuk korenland groot 6 1/2 gemet 60 roeden met in het noorden ervan de Herenweg
Ellemeet (ook als Allemeer); Kerk; een stuk korenland groot 1 1/2 gemet 85 roeden bezaaid met koren met in het oosten de kerk; Ellemeet; een stuk korenland groot 1 1/2 gemet 42 roeden; Ellemeet; Herenweg; een stuk korenland groot 5 gemet 25 roeden met ten zuiden ervan de Herenweg; Ellemeet; Herenweg; een stuk korenland groot 1 gemet 105 roeden met ten noorden ervan de Herenweg
Ellemeet; Herenweg; een stuk korenland groot 5 1/2 gemet 110 roeden met gerst erop met ten oosten ervan de Herenweg; Elkerzee; Herenweg; een stuk weiland groot 5 gemet 75 roeden met ten westen ervan de Herenweg; Elkerzee; een stuk korenland groot 1 gemet 80 roeden; Duivendijke; een stuk korenland groot 1 1/2 gemet 51 roeden; Duivendijke; een stuk korenland groot 1 gemet 51 roeden
Kerkwerve; een stuk land groot 2 1/2 morgen gemeen gelegen met Herman Mathijsz.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3259

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: