gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3259/1523/005

All results...

Verwijzing akte 3259/1523/005

Datum decreet 1523-04-27

Decreet Onwillig

Namen impetranten Francisque de Vaille; en Francisque Mosicque; en hun consorten

Namen eigenaren Pieter van der Molen (ook wel als Muelen), zaliger, in zijn leven rentmeester van de keizerlijke majesteits domeinen en beden van Boosterschelt in Zeeland; diens weduwe en kinderen wonen in Burgh op Walcheren; de gewezen weduwe Clara Claes Heijndricxsdr, is hertrouwd met Claes Sijmonsz Vocht (ook als Vacht).

Namen opposanten Jan Micault, ridder, raad en ontvanger generaal van de keizerlijke majesteits domeinen en financien, als beheerder van de gelden van de weduwe van Pieter van der Molen; Pieter van der Molen, zaliger; diens weduwe en kinderen; de heer van Ravesteijn, als heer van Dreischor; Jan Danckaertsz, een van de voogden van de kinderen van Pieter van der Molen; Thomas IJsboutsz, als borg van zaliger Pieter van der Molen; Sijmon Adriaensz, als borg van zaliger Pieter van der Molen; Anthoin Nijcket; Jan Lievens van Caets; Willemsz Willemsz, voogd over de kinderen van zijn onlangs overleden broer Jan Willemsz, zaliger, en over diens zoon: Jan Cornelisz.; Jacop Oelensz, te Kerckwerve, die een boete schuldig is wegens doodslag; Claes Sijmonsz Vocht (ook als Vacht), de man van de gewezen weduwe van Pieter van der Molen; Clara Claes Henrijcxsdr.; Pouwels Henrijcxsz, schout in Noordgouwe; Pouwels Henrijcxsz, schout in Marigadde; Mr. Frans Claesz, de broer van Clare Claes Henrijcxsdr.; Jacop Zoetemans, de neef en borg van Claes Sijmonsz Vacht; Mr. Lieven Anthonisz Blocx, medevoogd over de kinderen van Pieter van der Molen; Jacob van Sherooskercke; Andries Henrijcxsz, rentmeester in Dreischor; Pieter Claesz Manet, overman, als deken namens de gilden van Jesus godshuis binnen Zierikzee; Ariaen Pouwelsz, leertouwer; Mr. Joost Best, pensionaris van Dordrecht als medevoogd van de kinderen van zaliger Pieter van der Molen; Mr. Lieven Harentsz. Dirick Dannesz, namens Willem Claesz. Hendrijck van den Werve; Lenert Pieter Domasz.; Lievijn Wittellez.; Cornelis Claesz.; Pieter Witte Cornelisz.; Jan Suijs, namens Claesz, Franchois de Zaedijck.

Namen kopers Pieter Claesz Manet, overman, als deken van de naam Jezus; Ariaen Pouwelsz, leertouwer; Mr. Lieven Harentsz.; Dierick Danesz, namens Willem Claesz.; Jacob Zoetemansz.; Jacob van Sherooskercke, die het overgedragen heeft aan
Heijnrick van den Werve, rentmeester van Beresterschelt (=Westerschelde);
Lenert Pieter Domasz.; Jan Lievensz van Caets (ook als Cats), schout; Sijmon Adriaensz.; Lieven Wittelle.; Mr. Frans Claesz; Thomas IJsboutsz.; Jan Slinter.; Cornelis Claesz.; Jan Willemsz.; Jacob van Shoerskercke.; Pieter Witte Cornelis.

Bijzonderheden 1) Keizer Karel V beveelt op 13-10-1522 te Antwerpen dat de Grote Raad te Mechelen de vorderingen die de impetranten hebben op zijn overleden rentmeester Pieter van der Molen moet behandelen. De Grote Raad van Mechelen bepaalt dat de immobiele goederen uit het sterfhuis van Pieter van der Molen moeten worden verkocht. De uitvoerder van het beslag en de eerste verkoop daarvan is Anthuenis de la Ruijelle, deurwaarder ordinaris des keizers in zijne majesteits Grote Rade geordineerd te Mechelen. Op diens verzoek verleent later het Hof van Holland haar assistentie bij beslaglegging en de verkoop van de goederen en de tegoeden. 2) Simon Ariaensz is landmeter. 3) Op het land in Noordgouwe zijnde het huis, bos en duivenhuis zou thienden afgestaan moeten worden aan de heren van Dreischor zijnde de heren van Ravestam/Ranestam. Hoewel het in Zeeland niet gebruikelijk is dat er thienden betaald worden beweerden deze heren dat ze daartoe het recht hadden via een akte en dat bovendien de graaf van Zeeland (=Keizer Karel V) geen eigenaar van dat land is. Het onterven van dat land voor de verkoop wordt wegens protest aangehouden, de voorlopige koper is nu nog daarvan Thomas IJsboutsz. 4) Ook op mobiele goederen wordt beslag gelegd zoals b.v. de kooppenningen die het sterfhuis nog tegoed heeft wegens verkocht koren en ook wordt er beslag gelegd op vorderingen die borgen nog van anderen tegoed hebben, enz. 5) zie ook akte 3259/1523/008 en 3259/1526/017.

Onroerend- en roerend goed Zierikzee; Poortstraat; het huis van Pieter Jan Baghinnen in de Poortstraat; de erfpacht erop: Zierikzee; Grootsloop; het huis van de heer Anthonis in de Grootsloop; de erfpacht erop. Zierikzee; Vijsloop; het huis van Cornelis Jacop Sijmonsz weduwe staande in de Vijsloop; de erfpacht erop. Zierikzee; Melkmarkt; het huis van Anthonis Cornelis Gillisz staande op de Melkmarkt; de erfpacht erop
Zierikzee; Haven; het huis van Adriaen Hugo Spaen staande op de Haven; de erfpacht erop. Zierikzee; Brugge; het huis genaamd "De Moriaan" voor de Brugge; de erfpacht erop. Zierikzee; de goeden van IJe Willemsz; de erfpacht erop
Zierikzee; Barnadijten; het huis van zaliger Pieter van der Molen staande voor de Barnadijten, gelegen binnen deze vier landgermercken met ten westen en noorden de herenstraat; het huis. Poortambacht; Goeslage; een stuk korenland groot 5 gemet 16 roeden met ten zuiden Sint Jan te Bordendam, ten westen en noorden de herenweg. Poortambacht; Jannijsse; daarvan een stuk korenland groot 5 gemet 79 roeden. Poortambacht, Grachtweg; een stuk korenland groot 1 gemet 104 roeden bij de vierkante toren aan de Grachtweg, ten westen de drie koningen; Poortambacht; Bagijnepoort; een stuk korenland groot 1/2 gemet 19 roeden buiten de Bagijnepoort. Poortambacht; Hellecopweg; een stuk korenland groot 1 gemet 31 roeden aan de Hellecopweg met ten westen de bagijnenhof in Zierikzee en ten noorden de vaart. Poortambacht; Zuijtdijck; een stuk korenland groot 1 gemet 125 roeden in Zuijtdijck met ten westen de herenweg. Poortambacht; Castellamstone; een stuk weiland groot 1/2 gemet 21 roeden in Castellamstone met ten westen en noorden de heerweg. Noordgouwe; Dreischor; huis, bos en land met duivenhuis groot 33 gemet in Dreischor, ten oosten de wateringe en ten westen de herenweg en ten noorden het klooster van Sion; Noordgouwe; Landgemercken; 11 gemet land binnen deze Landgemercken (land destijds gekocht bij de hoop). Duvendijck; Mekedijke; een stuk korenland groot 1 gemet en 52 roeden ten oosten van de Mekedijke en ten zuiden het klooster te Sion
Duvendijk; Weghelijn;een stuyk land groot 1 gemet 51 roeden ten westen van een weghelijn. Kerckwerve; Herenweg; een stuk land groot 2 1/2 gemet 16 roeden met in het oosten de Herenweg. Haemsteden, Pierkenswecken; een stuk weiland groot 1 1/2 gemet 66 roeden binnen deze vier landgemercken met in het oosten Pierkenswecken. Haemsteden, Kempenswecken; een stuk weiland groot 2 gemet 20 roeden in Kempenswecken deze landgemercken ten oosten af Kempenswecken
Haemsteden, Harmenshock; een stuk weiland groot 2 gemet 7 roeden in Harmenshock. Haemsteden, Landgemercken; een korenland groot 3 gemet 32 roeden gelegen binnen deze Landgemercken met ten oosten de heerweg
Zuidwelland, Landgemercken; een stuk korenland en weiland dat vrone is, groot 4 gemet 70 roeden gelegen binnen deze Landgemercken. Burch, Het klooster te Leliendelle; een stuk land groot 1/2 gemet 51 roeden met ten oosten het klooster te Leliendelle en ten zuiden de herenweg. Burch; Het klooster te Leliendalle; een stuk weiland groot 2 roeden met in het noorden het klooster te Leliendalle.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3259

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: