gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3259/1523/004

All results...

Verwijzing akte 3259/1523/004

Datum decreet 1523-03-23

Decreet Onwillig

Namen impetranten Claes Vos, schipheere, van Ransdorp; Pieter Kyes (ook wel als Kies), te Amsterdam

Namen eigenaren Dirck Lenaertsz, wonende te Amsterdam.

Namen opposanten Dirck Lenaertsz; Mr. Maerten van Naerden; Lijsbeth Eggers; Emme Jansdochter;
Mr. Jan Hubertsz (ook als Hubrechtsz), schout, te Amsterdam, als afgewezen koper.

Namen kopers Mr. Jacop Meister, advocaat

Bijzonderheden 1) In de akte staat de datum vermeld als 23-03-23 naar tscryven van den zelven Hove. 2) De eigenaar is voortvluchtig.

Onroerend- en roerend goed Amsterdam; Kerkstraat; een huis genaamd "In de Walvisch" gelegen aan de oostzijde van de Kerkstraat

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3259

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: