gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3259/1523/002

All results...

Verwijzing akte 3259/1523/002

Datum decreet 1523-03-23

Decreet Onwillig

Namen impetranten Aelbrecht Aertszn, gemachtigde van Jacop Vuijten Willighen, wonende te Bergen op Zoom, die een gemachtigde is van Heylwich Zoeten, weduwe van Ghijsbrecht van der Huelen (ook wel Hoelen).

Namen eigenaren Heylwich Zoeten, weduwe van Ghijsbrecht van der Huelen.

Namen opposanten Baetsman Doenszn, wonende in Oude Tonge, voor zichzelf en namens: Aechte Willem Florijszn weduwe; Coeman Wijck Janszoon, Govaert Ariaenszn, Jacop Corneliszn, als gemachtigde van De Kathuijsers buiten Antwerpen, Baernt Jansz, wonende te Bergen op Zoom, diens borgen zijn Pieter Hartszn, en Jan Janszn De Clerck, hijzelf Baernt Janszn is gemachtigde van zijn meesters Jan Suys, en Jan van der Huele (ook wel als Hoele), en Jan Caberier, en Michiel In de Croone.

Namen kopers Mr. Floris Zeeman, advocaat.

Bijzonderheden 1) In de akte staat de datum vermeld als 23-03-1522 stilo curiae. 2) Het land was inmiddels door Jacop Vuijten Willigen verpacht, de pachter mag op het land blijven zitten.

Onroerend- en roerend goed Oude Tonge; Molenpolder; 29 gemet land in de Molenpolder met aan het zuideinde en westeinde de zeedijk en in het noorden de Hellenschedijk en de heerweg

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3259

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: