gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3259/1523/001

All results...

Verwijzing akte 3259/1523/001

Datum decreet 1523-02-27

Decreet Onwillig

Namen impetranten Vranck van der Houve, wonende in het Voorhout te Den Haag, als geordineerd bij het Hof van Holland, curator over de administratie van de nagelaten goederen van Anthonis Janszn wijlen weduwnaar van Cornelia Heijnricsdr, zijn huisvrouw;
mitsgaders de executeurs van hun testament,als de deken van Onze-Lieve Vrouwe kapel op het Hof te Den Haag, en de prior van de Prediksoord in Den Haag; Mr. Cornelis van den Capellen, als procureur van de testateurs van Anthonis Janszn, en Mr. Reijnier van Dockom.

Namen eigenaren Anthonis Janszn, wijlen;en diens wijlen huisvrouw Cornelia Heijnricsdr; en hun erfgenamen en als eigenaren van het huis in het Voorhout te Den Haag en tevens in hun bezit zijnde 9 percelen van losrente, waarvan twee rentebrieven in het 9e perceel?; Geerijt van Heemskerck; en zijn huisvrouw Cornelia van Oestee; de bezitters van hun grond zijn: Huijch Adriaen Huijchszn en Pieter van Borrendam;
wonende in Zierikzee, zie akte van condemnatie d.d. 23-12-1507 betreft losrente van perceel 1. Katherijne van Treslong, jonkvrouw, weduwe van wijlen Michiel de Baenreijns (ook wel Beoiren?); met haar voorzoon Lodewijck van den Werve, zie akte van condemnatie losrente van perceel 2; Michiel Gerrits, en zijn zoon Dirick Michielszn, mitsgaders Dirrick Bossaert, zie akte van condemnatie d.d. 25-09-1505 betreft losrente van perceel 3; Michiel Gerritsz, wijlen diens weduwe, met haar zoon Dirick Michielszn, mitsgaders Gielis Bossaert Michielszn, priester,Marijtgen Michielsdr, zie akte van condemnatie d.d. 11-12-1505 betreft losrente van perceel 4; Michiel Geeritsz, zaliger diens weduwe met Dirick Michielszn; en Mr. Gerijt Bossaert; en Maritgen Michielsdr, zie akte van condemnatie d.d. 24-07-1506 betreft losrente van perceel 5; Michiel Gerijts,wijlen diens weduwe met Dirck Michielszn en Maritgen Michielsdr zie akte van condemnatie d.d. 10-12-1507 betreft losrente van perceel 7; Gerijt Janszn,en Adriaen Janszn,beiden wonende in het ambacht van het Hof van Delft; en Vrederick Claeszn, en Pieter Claeszn, beiden wonende in het am bacht van Hodenpijl, zie akte van condemnatie d.d. 06-08-1505 betreft losrente van perceel 8; Michiel van den Bouchorst; rentebrieven via transport sprekende op Jan Dircxszn; en Dirick Claeszn; van hen beiden zijn de woningen belast met rentebrieven behorend bij van perceel 9; Pieter Claeszn, was op 13-05-1481 schout te Wassenaar, betreft rentebrief d.d. 13-05-1481; en de ander rentebrief van anno 1441 beide behorend bij perceel 9.

Namen opposanten Anthonis Janszn, wijlen,en diens wijlen huisvrouw Cornelia Heijnricsdr, en hun erfgenamen;De kerkmeester van Zoeterwoude;De proost van het armen zusters
huis te Den Haag; Adriaen de Milde, schepen, te Den Haag als afgewezen koper; Peter Willem als afgewezen koper; Gilis van Amerongen als afgewezen koper; Ghijsbrecht Dircxszn cammaker, als afgewezen koper.

Namen kopers Mr. Willem Bouwens, van het huis met erf in de Voorstraat te Den Haag; Mr. Willem Aggerus, van het 1e perceel losrente; Mr. Florijs Zeeman van het 2e per ceel losrente; Bertoult Assendelft, secretaris ordinaris van het Hof, betreffende 3e, 4e, 6e, 7e en 8e perceel losrente en de 2 rentbrieven betreffende het 9 perceel; Jacop Stapaert (ook wel Stalpert) schepen te Den Haag betreffende het 5e perceel losrente.

Bijzonderheden Joho en een fles vol ruim

Onroerend- en roerend goed Den Haag; Voorhout, huis met erf met aan de westzijde een steeg en aan de noord zijde het Voorhout, eigenaren de erfgenamen van de voornoemde Anthonis Jansz zaliger met nog negen percelen losrenten, waarvan: Agger in Zeeland;44 gemeten land behorend bij perceel 1, Agger in Zeeland; 30 gemetten land behorend bij perceel 1. Rijswijk; huis, erf en boomgaarden, behorende bij perceel 2. Rijswijk; 2 huizen, behorend bij perceel 2. Rijswijk; Picxwoude; 4 morgen land genoemd de Picxwoude; 4 morgen land behorend bij perceel 2. Voorschoten; 3 morgen land behorend bij perceel 3. Zoeterwoude; 24 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6, en 7, met uitzondering van de kerkmeesters van Zoeterwoude die daarin 9 morgen land in erfleen hebben. Zoeterwoude; 3 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6, en 7. Voorschoten; 2 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6 en 7. Delft; in het ambacht van het Hof van Delft; huis, erf, berg en geboomte behorend bij perceel 8. Delft; in het ambacht van het Hof van; 7 morgen en 2 hond land behorend bij perceel 8. Dijkshoorn; huis, geboomte en erf behorend bij perceel 8. Wassenaar; woningen, behorend bij perceel 9.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3259

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: