gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten

Search

Search fields
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
27 results found
Search result: 27 found
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1667-07-29Hendrick Janse;Michiel Janse;Leendert d,Alfonville, als getrouwd hebbende Grietje Jacobs;Annetje Jacobs, huisvrouw van Gerrit Janse Schuijt; haar man mitsgaders Ferdinandus de Molde; als voogd over Barent Jacobsen;en Jacob Jacobsen; tezamen erfgenamen van Trijntje Michiels.Jeurvaen Janse, droogscheerder.Amsterdam;Reguliersdwarsstraat op de hoek van sinte pieterstraat,huis en erf en achterhuis
1667-07-29Hendrick Janse;Michiel Janse;Leendert d,Alfonville, als getrouwd hebbende Grietje Jacobs;Annetje Jacobs, huisvrouw van Gerrit Janse Schuijt; haar man mitsgaders Ferdinandus de Molde; als voogd over Barent Jacobsen; en Jacob Jacobsen; tezamen erfgenamen van Trijntje Michiels.Gerrit Westerop, lakenverkoper.Amsterdam;in de sinte pietersdwarssteeg over het suikerbakkerssteegje huis en erf
1667-07-29Hendrick Janse;Michiel Janse;Leendert d,Alfonville, als getrouwd hebbende Grietje Jacobs;Annetje Jacobs, huisvrouw van Gerrit Janse Schuijt; haar man mitsgaders Ferdinandus de Molde; als voogd over Barent Jacobsen; en Jacob Jacobsen; tezamen erfgenamen van Trijntje Michiels.Thomas Carremans, soldaat.Amsterdam;in de sinte pietersdwarssteeg over het suikerbakkerssteegje huis en erf
1667-07-29Hendrick Janse;Michiel Janse;Leendert d,Alfonville, als getrouwd hebbende Grietje Jacobs;Annetje Jacobs, huisvrouw van Gerrit Janse Schuijt; haar man mitsgaders Ferdinandus de Molde; als voogd over Barent Jacobsen; en Jacob Jacobsen; tezamen erfgenamen van Trijntje Michiels.Pieter van de Brouck, kaarsemaker.Amsterdam;bij de regulierstoren in de blindemansteeg,huis en erf
1667-07-29Hendrick Janse;Michiel Janse;Leendert d,Alfonville, als getrouwd hebbende Grietje Jacobs;Annetje Jacobs, huisvrouw van Gerrit Janse Schuijt; haar man mitsgaders Ferdinandus de Molde; als voogd over Barent Jacobsen; en Jacob Jacobsen; tezamen erfgenamen van Trijntje Michiels.Abraham Pieters, Visser van Maeselant, Sluistimmerman.Amsterdam;Amstelstraat van ouds genaamd het prinsepat,huis met achterhuis en erf
1667-07-29Hendrick Janse;Michiel Janse;Leendert d,Alfonville, als getrouwd hebbende Grietje Jacobs;Annetje Jacobs, huisvrouw van Gerrit Janse Schuijt; haar man mitsgaders Ferdinandus de Molde; als voogd over Barent Jacobsen; en Jacob Jacobsen; tezamen erfgenamen van Trijntje Michiels.Joost Warnaarse, kleerkoper.Amsterdam;bij de regulierstoren in de blindemansteeg huis en erf
1667-07-29Maarten Jaspers;Adolph Arentse,als getrouwd Lijsbeth Jaspers; voor haar zelf nog als voogdes over Trijntge Jaspers haar onmondige zus; Jochem Jaspers, te samen voor de ene helft en Ferdinandus de Molde,als voogd over de kinderen van Hendrich Koopse voor 1/4 part schipper Isaack Fonteneijs,als getrouwd hebbende Lucretia Hermens;Jacob Hermansz;,Isaack Witser, als getrouwd hebbende Aeltge Harmense; en de Dirck van Dirckshuisen als voogd over Aeghje Harmans,Gerrit Evertse, huistimmermanAmsterdam;Reguliersmarkt daar de 3 nijptangen op de scheidingen in de gevel stonden.huis en erf
1667-07-29Maarten Jaspers;Adolph Arentse,als getrouwd Lijsbeth Jaspers; voor haar zelf nog als voogdes over Trijntge Jaspers haar onmondige zus; Jochem Jaspers, te samen voor de ene helft en Ferdinandus de Molde,als voogd over de kinderen van Hendrich Koopse voor 1/4 part schipper Isaack Fonteneijs,als getrouwd hebbende Lucretia Hermens;Jacob Hermansz;,Isaack Witser, als getrouwd hebbende Aeltge Harmense; en de Dirck van Dirckshuisen als voogd over Aeghje Harmans,Hendrick Janse,turfdragerAmsterdam;Regulierstoorn in 't schaepiesteegje.huis en erf
1667-07-29Maarten Jaspers;Adolph Arentse,als getrouwd Lijsbeth Jaspers; voor haar zelf nog als voogdes over Trijntge Jaspers haar onmondige zus; Jochem Jaspers, te samen voor de ene helft en Ferdinandus de Molde,als voogd over de kinderen van Hendrich Koopse voor 1/4 part schipper Isaack Fonteneijs,als getrouwd hebbende Lucretia Hermens;Jacob Hermansz;,Isaack Witser, als getrouwd hebbende Aeltge Harmense; en de Dirck van Dirckshuisen als voogd over Aeghje Harmans,Aldertse Kieft, schilderAmsterdam;Regulierstoorn in t' schaepiesteegje huis en erf
1667-07-29Jan Janse Sluijter; te Rotterdam, en Gijsbert Floris van der Mey; te Leiderdorp, alsmede voor zoveel des noods Willem Janse van der Mey; bij de weeskamer van RotterdamPieter Huijgen,Bodegraven; Hoge Rijndijk met een uiterdijck wezende 9 mergen,4 hondt,26 roeden rijnlandse maat partij weiland.
1667-07-29Johannes Christineus; Proffessor in de rechten te Amsterdam, mitsgaders Tobias van Doorn; koopman te Amsterdam gemachtige van de kinderen en erfgenamen van fam Albertus ter Haer, en Anna van der Heijde echtlieden.Gerrit Davitse, koopmanAmsterdam;op de oudezijdts oostervoorburgwal bij de prinseshofsteeg,huis en erf
1667-07-29Hendrick Cornelissen van der Noort;en Johannes Theijs van Ray als geinstitueer de erfgenaam van zijn overleden huisvrouw voor haar zelf en sterkmakende voor haar onmondige zuster Grietje Cornelisse van de Noort; samen nagelaten van Cornelis Hendricksz van der Noort.Jan Abrahamse, schipperAmsterdam;Bickerseijlant over de witte valk.huis en erf
1667-07-29Nicolaas de Gijselaar; als voogd over de kinderen van Rijman Fredericxsse; schipper voor hem zelve en vervangende Matthijs Heijmans de mondige zoon.Jan Jansen;krablichterAmsterdam;op de Goudsbloemgracht;daar de 4 heemskinderen uithangen ,huis en erf met achterhuis
1667-07-29Willem Christiaanse Swanck, zilverdraadtrekkerJan Thomas, smitAmsterdam;aan de noordzijde in de Bloemstraat daar de vrijman van de batavie in de gevel stond huis en erf
1667-07-29Willem Christiaanse Swanck, zilverdraadtrekkerJan Jansen, huistimmermanAmsterdam;noordzijde in de Bloemstraat huis en erf
1667-07-29Nicolaas de Gijselaar;en Frederick Himp; als voogden over de kinderen van Hans Janse Hanekamp, geprocreert bij Annetgie Coenraadts; laatst weduwe geweest van Jan Janse de With.Roel of Janse van Noorden.Amsterdam;bewesten de Utrechtsestraat op de onbekende gracht over de Essenmarkt daar de rode leeuw uitsteekt huis en erf wesende een grote herberg met tuin en bepotinge en prieltje
1667-07-29Nicolaas de Gijselaar;en Frederick Himp; als voogden over de kinderen van Hans Janse Hanekamp, geprocreert bij Annetgie Coenraadts; laatst weduwe geweest van Jan Janse de With.Frederick Gommersz;en Drick Claesz; metselaar medestanderAmsterdam;Jan Hanssenpad;1 huis en erf met tuinhuis;2 huis en erf daar de balk in t oog uithangt;3 huis en erf welkomst daar lendenen van zijn
1667-07-29Aeltge Jans, weduwe van Adriaen Harmensz van Saenen; te AmsterdamLodewijck de Bas, te AmsterdamAmsterdam;Brouwersgracht tussen de haarlem kruisstraat en de prinsegracht; huis en pakhuis en erf
1667-07-29Elisabeth van Eijck, weduwe van Meijndert Temminck; advoijerende de proceduren op name van Leendert Overvest; en Cornelis de Vries; makelaarsLucas Dircx Smith.Amsterdam,Wittenburgh huis en erf
1667-07-29Franchois Messchaert, koopman te HaarlemFranchois Craeyesteijn.Haarlem, Bruggravinnensteeg daar de vergulde appel uithangt huis en erf
1667-07-29Neeltge Arents, weduwe van Luijt Willemse; te AmsterdamPaulus van der Heijden, makelaar te Amsterdam.Amsterdam, Grote Leijdsestraat daar 't wapen van Amsterdam boven de deur stond; huis en erf
1667-07-29Leendert Overvest;en Cornelis de Vries; makelaars te Amsterdam, vanwege hun pricipalen met name Jan van den Bergh; als testamentaire executeurs van Eefjen Hendrixse, weduwe van Henderick Dircessen.Jan van der Bergh.Amsterdam;Voetboegstraat huis en erf
1667-07-29Nicolaas Arckenbouth; woonde in Crooswijck onder jurisdictie van Rotterdam als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Cornelis Arkenbouth, geprocreert bij Agath van der Horst.Isaack Troost.Krimpen,een stuk land 5 1/2 hondert roeden land
1667-07-29Adriaen van Thol; notaris alhier in Den Haag als speciale procuratie hebbende van Jaques Philips du Bosch;baron van Meeren heer van Overham; en Justina du Bosch; vrouwe van Quireuim; samen voor 7/12 parten,en de Philips de la Torre; heer van Valkenesse, Charlotte de la Torre; en Margreta de la Torre, gesamenlijk voor 5/12 parten erfgenamen van Josina van Dorp; in haar leven vrouwe van Willebon.Hillegonda Spiegels, vrouwe van Achtienhoven en Den Bosch.Den Haag, aan de oostzijde van't Noordeinde, huis en erf
1667-07-29Johannes van Weert, ontvanger en de afleverair van 't lands magazijnen te Amsterdam.Johan Blois; Vaendrich van een compagnie infanterie ter voorschreve stede.Amsterdam;Bloemstraat ,huis en erf
1667-07-29Sijbrandt Jansse Block, kannemaker te Amsterdam.Abraham Janse; germains passementwerker Johan Corssenaar;Amsterdam;Loyergracht 2 woningen en erven onder een dak met een achterhuis
1667-07-29Cornelis Buijs,oud schout te WaalwijkAbraham Swaen.Geertruidenberg;twee huizen en erven
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: