gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten

Search

Search fields
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
21 results found
Search result: 21 found
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1652-07-05Paulus Janssn en Pieter Janssn cum sociis: Harman Volckertssn Laurens Wolff en Aeltgen Wolff, te samen erfgenamen van Geurt Wolff en Belitgen SandersdGerrit DircxssnAmsterdam, op de Oostzijde van de Prinsengracht, tegenover het doolhof: Huis en erf
1652-07-05Elisabeth assuerus, weduwe van wijlen Hendrick Joosten van den Houe, voor haar zelf en als moeder en wettige voogdesse over haar dochter, en in die kwaliteit erfgenaam onder beneficie van Inventaris van de voornoemde Hendrik Joosten van den HoveJan Janssn, ebbenhoutwerker.Amsterdam, noordzijde van de Elandsgracht, waar de "Elantshuit" (hoofd) uithangt: Huis en erf, tot nu toe gebruikt voor het bereiden van zeemleer.
1652-07-05Heyndrick Michelssn cum sociis: als getrouwd zijnde met Helena Velter, Maria Velter meerderjarig jongedochter en Gerrit Bruggeman, als gehuwd zijnde met Sara Velten, allen wonende te Amsterdam, tesamen kinderen en erfgenamen van wijlen Harman VeltenJan Driesman van Lingen, kleerkoper te AmsterdamAmsterdam, Oudezijds Wester Voorburgwal, bij de Pieter Jacobssteeg: Huis en erf, belast met een jaarlijkse rente.
1652-07-05Pieter van de Venne, koopman te AmsterdamJacob Janssn de LangeAmsterdam, op het water bij de Dam, waar " Venetiën" uithangt: Huis en erf, met een woning daarachteraan, waar "het Radt van Adventueren" uithangt, welke woning zijn uitgang heeft in het Romeney Boot Steegje.
1652-07-05Pieter van de Venne, koopman te AmsterdamHarman Roelofssn, koperslager te AmsterdamAmsterdam, met een uitgang in de Elandsstraat: Tuin, breedte 79 voeten, lengte 100 voete,, met een tuinhuis daarop staande, met huising en woning.
1652-07-05Pieter van de Venne, koopman te AmsterdamJacob Tibergen, ZijdegrofgreinwerkerAmsterdam, in de Elandsstraat noordzijde, getekend met Nº 1: Huis en erf
1652-07-05Pieter van de Venne, koopman te AmsterdamOlivier Wille, platwerker te AmsterdamAmsterdam, Noordzijde van de Elandsgracht, getekend met Nº 2: Huis en erf
1652-07-05Pieter van de Venne, koopman te AmsterdamAbraham de Cousenaer te AmsterdamAmsterdam, noorzijde van de Elandsgracht, getekend met Nº 3: Huis en erf met plaats vijftig voeten lang.
1652-07-05Pieter van de Venne, koopman te AmsterdamDavid Lancelot van Gansepol en Jacob Lancelot van GansepoelAmsterdam, zuidzijde van de Lauriersgracht, genaamd "Venetiën": Pakhuis en getimmerten daaraan, met erf; Lang 90 voeten, breed, inclusief gang 22 voeten.
1652-07-05Dirck van Zijl, te Amsterdam, als man en voogd van Aeltgen Arentsdr.Isacq Fortado, AmsterdamAmsterdam, in de Nieuwe Houtstraat: Huis en erf
1652-07-05De Voogden van de weeskinderen van zaliger Aldert van Harderwijk, in zijn leven ordinaris van dit hofLenart van Sorgen, via Elias PaneelDen Haag, Oostzijde van de Wagenstraat, hebbende een achteruitgang in de Sint Jacobsstraat: Huis en erf, met alles dat aard- en nagelvast is.
1652-07-05Dirck Gerritssn Hoppesack, koopman te AmsterdamJacob van Weylant te AmsterdamAmsterdam, Noordzijde op de Bloemgracht, bij de tweede brug, alwaar "De drie Putten" tegenwoordig uithangen, getekend Nº 1: Huis en erf, inclusief het uithangbord.
1652-07-05Dirck Gerritssn Hoppesack, koopman te AmsterdamJan Monsterman, bakker in AmsterdamAmsterdam, noordzijde van de Bloemgracht, bij de tweede brug, getekend met Nº 2 Huis en Erf: Huis en Erf.
1652-07-05Andries Arienssn van Rijn cum sociis, Baertgen Jans, zijn moederDoctor Johan van BlanckendaelDen Haag, Katerstraat: Huis en erf, met alles dat aard- of nagelvast is.
1652-07-05Meijndert Gerritssn, outbejaerd jongeman te AmsterdamGerrit Pieterssn Planck te AmsterdamAmsterdam, St. Nicolaasstraat: Huis en erf met drie woningen daarachteraan, staande onder een dak.
1652-07-05Judith Symonsdr, weduwe van wijlen Cornelis Symonssn te AmsterdamJan Janssn van Zuijdloo, distillateur te AmsterdamAmsterdam, op de zuidzijde van de Anjeliergracht, bij de Violettestraat, genaamd "De Ceulse Branderije": Huis en erf en branderij, met een winkelzaak, die in de Violettestraat uitkomt, met ketels, slangen en gereedschap voor het branden
1652-07-05Joris Jorissn, huistimmerman te AmsterdamPieter Willemssn, schoolmeester te AmsterdamAmsterdam, Lijnbaansgracht tussen de Laurensgracht, getekend Nº 8: Huis en Erf
1652-07-05Joost Heyndricxsn TakamaJohannes HabetAmsterdam, Elentstraat Nº 1 en 2 : Tuin met huisingen, 82-8- voet breed, 58-55 voet lang, met twee uitgangen, de ene 14 voet breed in de conijnestraat en de andere in de elandstraat, getekend Nº 1, genaamd "Het Witte Claverblad"
1652-07-05Joost Heyndricxsn TakamaPhillips DionijsAmsterdam, Elantstraat Nº 3: Huis en erf
1652-07-05Joost Heyndricxsn TakamaHartoch Danielssn, bakker te AmsterdamAmsterdam, Elantstraat Nº 4: Huis en Erf
1652-07-05Joost Heyndricxsn TakamaJan Dircxsn, WaagdraverAmsterdam, Elantstraat Nº 6: Huis en Erf
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: