gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Boedelrekeningen, Beheerder: Mr. Jan Jacob Goeverneur, administrateur, aangesteld bij akte van de Weesmeesteren der stad Delft d.d. 29 februari 1781.

All results...

Beheerder Mr. Jan Jacob Goeverneur, administrateur, aangesteld bij akte van de Weesmeesteren der stad Delft d.d. 29 februari 1781.

Boedel van Mr. Martin Jacob Deodati.

Onroerende goederen Geen.

Roerende goederen Engelse annu‹teiten en aandelen in de V.O.C, Franse lijfrenten, meubilaire goederen, juwelen, zilverwerk, obligaties.

Datum boedelrekening 25 november 1789.

Oudste stuk d.d. 25 november 1789.

Jongste stuk Rekening en verantwoording d.d. 25 november 1789.

Verwijzing Geen.

Bijzonderheden Geen stukken aanwezig; deze berusten bij de Weeskamer van Delft.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 4424, (02)

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: