gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Boedelrekeningen, Beheerder: Mr. Willem Vlaardingerwoud, mr. Lieve Geelvink, heer van Castricum en Bauduin van Collen, executeurs-testamentair en voogden.

All results...

Beheerder Mr. Willem Vlaardingerwoud, mr. Lieve Geelvink, heer van Castricum en Bauduin van Collen, executeurs-testamentair en voogden.

Boedel van Willem Hooft, raad en oud-burgemeester van Delft, baljuw en dijkgraaf van Delfland, kastelein, baljuw en dijkgraaf van de stad, landen en grote waterschappen van Woerden. Pupillen: Jonkheer Willem Ferdinand Mogge van Haamstede en jonkvrouwe Maria Mogge van Haamstede, erfgenamen van Willem Hooft, oud-burgemeester van Delft etc.etc..

Onroerende goederen 1. Een boerderij met 42 morgen, 3 hond, 80 roeden land onder Weesp, Weesperkarspel en in Hoog-Bijlmer bij Abcoude. 2. Een boerderij genaamd "Mansoort" met ongeveer 23 morgen, 3 hond, 32 roeden land onder Weesp en Weesperkarspel in de Oost Bijlmerpolder. 3. 8 morgen land gelegen even buiten Weesp in de Aalveldse polder. 4. Een boerderij met omtrent 19 morgen land onder Muiderberg in de Muiderberger polder. 5. Een boerderij met omtrent 44 morgen, 6 hond, 2 roeden land, deels in de Noordpolder en deels in de Zuidpolder onder Muiden en Muiderberg. 6. Een huis met schuur enz., met 29 morgen, 505 roeden, 6 voeten, 7 duim zaailand in de Heerhugowaard aan de Rustenburgerweg. 7. 3 morgen, 200 roeden hooiland genaamd "de Vijfmaat", gelegen in de Mos bij Schoten. 8. 1 morgen, 300 roeden hooiland in de Mos bij Schoten. 9. 1 morgen, 400 roeden hooiland, genaamd "de Haverkamp" onder Schotervlieland. 10. 3 morgen in een perceel van 10 morgen onder Schotervlieland. 11. Een graf in de Oude Kerk in Amsterdam.

Roerende goederen Losrenten, obligaties, aandelen V.O.C., aandelen, schuldbrieven, portretten, boeken.

Datum boedelrekening 9 mei 1750.(over het jaar 1743)

Oudste stuk d.d. 9 mei 1750 (over het jaar 1743).

Jongste stuk Rekening en verantwoording d.d. 9 mei 1750.

Verwijzing Geen.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 4301, (01a)

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: