gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Boedelrekeningen, Beheerder: Cornelis Borsman (overleden), curator, aangesteld door het Hof van Holland d.d. 21 februari 1650. De afrekening wordt gedaan door zijn erfgenamen.

All results...

Beheerder Cornelis Borsman (overleden), curator, aangesteld door het Hof van Holland d.d. 21 februari 1650. De afrekening wordt gedaan door zijn erfgenamen.

Boedel van Adriaan Duijck, heer van Outcarspel. Erfgenaam: Elijsabeth van Westrenen, vrouwe van Westerbeek.

Onroerende goederen 1. Een erfpacht ten laste van de ingelanden van de bedijkte Noorderwaard. 2. 9 geerzen weiland, gelegen over de Kortsloot in Oudkarspel. 3. 7 geerzen weiland. 4. 16 morgen, 2 geerzen, 11 snezen, 4 roeden en 9 voeten land. 5. 15 morgen land in de Woudmeer.

Roerende goederen Verpachte tienden, obligaties, enz.

Datum boedelrekening 24 juli 1656.

Oudste stuk 24 juli 1656.

Jongste stuk Rekening en verantwoording d.d. 24 juli 1656.

Verwijzing Geen.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 4272, (02)

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: