Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Hof van Holland: Boedelrekeningen, Beheerder: Drie, niet bij naam genoemde executeurs-testamentair.

All results...

Beheerder Drie, niet bij naam genoemde executeurs-testamentair.

Boedel van Jacques le Febvre, gewezen gouverneur in Maleye en de Molukken en kolonel over de militie bij de belegering van Batavia.

Onroerende goederen Geen.

Roerende goederen Kleren, linnen, goud- en zilverwerk, juwelen, boeken, kaarten, tekeningen, contant geld, ruwe diamant, sieraden, obligaties, aandelen in de VOC, uitstaande kapitalen.

Datum boedelrekening 18 oktober 1644.

Oudste stuk d.d. 18 oktober 1644.

Jongste stuk Rekening en verantwoording d.d. 18 oktober 1644.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 4271, (07)

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: