gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
170132 results found
Search result: 170132 found
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1618Copie en originele missiven van Willem Janszoon aen de camer Amsterdam in datis 28 Maert 1618 (reede van Cabo Verde) en 6 October 1618 (te Bantam).Afrika, plaatsen in -
1619Originele missive van Laurens Hermansz. voor Cabo de Lopo Gonsalves aen de camer Amsterdam in dato 11 September 1619.Afrika, plaatsen in -
1620,1619Copie en originele missiven van Adriaen Willemszen uijt den Witten Beer aen de camer Amsterdam in datis 28 Augustus 1619 (Lopo Gonsalves) en 29 Januarij 1620 (Poeloe Pandjang).Afrika, plaatsen in -
1623Originele missive van Jan Pietersz. Coen uijt het schip Mauritius voor Sint Helena aen de camer Amsterdam, in dato 20 Junij 1623.Afrika, plaatsen in -
1623Originele missive van Gerrit Frederick Druijff onder Sint Helena aen de camer Amsterdam, in 't schip Mauritius adij 15 Junij 1623.Afrika, plaatsen in -
1616Origineele missive van Gille Mibais, Dijrck Hartooch, ende Joannes Steijns van de Cabo de Lopo Gonsalves aen de camer Amsterdam in 't schip de Eendracht den 11 Junij 1616.Afrika, plaatsen in -
1616Originele missive van Pieter de Carpentier uijt Annabon aen de camer Amsterdam in dato 26 Junij 1616.Afrika, plaatsen in -
1615Copie en Portugese text door Van der Stringhe aen den gouverneur van 't eijlant de Principe wegens het verzoek tot Annabon ververschinge te mogen nemen, 11 Augustij 1615.Afrika, plaatsen in -
1615Origineele missive van Nicolaes Casembroott op de reede van Cabo de Lopo Gonsalves aen de camer Amsterdam in dato 20 September 1615.Afrika, plaatsen in -
1615Copia missiven van Van der Stringhe ende sijnen raet aen den gouverneur van 't eijlant de Principe ende d'antwoorde midtsgaders copie eener certificatie om tot Annabon ververschinge te nemen, gedateerd 24 Julij en 11 Augustij 1615.Afrika, plaatsen in -
1615Originele missiven van Martin vander Stringhe voor Cabo de Lopo Gonsalves aen de camer Amsterdam in datis 17 en 19 September 1615.Afrika, plaatsen in -
1614Copia van eenige missiven van de gouverneurs van Annobon ende Ilha do Principe aan [onbekend], gedateerd 5 Augustus en 22 October 1614.Afrika, plaatsen in -
1662Register van eenige papieren.Afrika, plaatsen in -
1661Originele missive van Bartel Roosendael in het jacht Overveen omtrent de Canarische Eilanden in dato 10 Februarij 1661.Afrika, plaatsen in -
1661Originele missive van David Coninck en Dirck Heijnck in het schip het Wapen van Hollandt seijlende op sij van Canarise Eijlande in dato 10 Maert 1661.Afrika, plaatsen in -
1661Originele missive van Melchers in het fluijtschip de Vogelsangh ter reede van Caep de Verde in dato 20 Januarij 1661.Afrika, plaatsen in -
1661Originele missive van C. Uijttenbogaert in het schip de Rijzende Zon liggende op de ree in de Sierleous aen de heeren bewinthebberen ter camer Amsterdam in dato 2 Junij 1661.Afrika, plaatsen in -
1661Originele missive van Fijaert Meijndertsz. Backer aen Cabo Verde aen de heren bewinthebberen ter camer Amsterdam geschreven in dato 17 Augustij 1661.Afrika, plaatsen in -
1614Diverse missiven door Gerard Reijnst ende Steven van de Haghen aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam, geschreven uijt Cabo de Lopo Gonsalves, in datis Januarij en Februarij 1614.Afrika, plaatsen in -
1614Originele missive door Gerard Reijnst ende sijnen raedt geschreven op 't reede voor de Cabo de Lopo Gonsalves in dato 24 Januarij 1614 [aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam].Afrika, plaatsen in -
1614Originele missive door Cornelis Dedel aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam geschreven voor de Cabo de Lopo Gonsalves, in dato 2 Februarij 1614.Afrika, plaatsen in -
1614Originele missive door Harman van Speult geschreven voor Cabo de Lopo Gonsalves aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam in dato 24 Januarij 1614.Afrika, plaatsen in -
1793Originele missive van den raad extraordinair Jan Greeve aan de vergadering van zeventienen in dato Sint Helena, 22 Februarij 1793.Afrika, plaatsen in -
1616Memorie van de amonitie van oorloghe berustende op de forten Amboijna, Hitto ende Cambello, 1 Julij 1616.Ambon
1616Originele missive van Steven Coteels uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 19 Julij 1616.Ambon
1617Twee originele missiven van Laurens Reael uijt 't Fort Nassau op Nera ende uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in datis 10 Meij en 2 Julij 1617.Ambon
1617,1616Sententien onder Laurens Reael gewesen van 2 Julij 1616 tot 30 Junij 1617.Ambon
1617Extract uijt eene missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen Jan Pietersz. Coen, 22 Julij 1617.Ambon
1617Originele missive van Steven van der Haghen uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 26 Meij 1617.Ambon
1617,1616Copie resolutien in Amboijna genomen, 16 November 1616 en 16 Meij 1617.Ambon
1617Copie van de memorie gelaten bij gouverneur Adriaen Blocq Martensz. in Amboijna.Ambon
1616Copie ende originele missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in datis 3 Julij en 4 October 1616.Ambon
1619Calculatie ofte overslach van 't garnisoen van Amboina.Ambon
1618Schade door brand op Amboijna geleden den 27 Maert 1618.Ambon
1618Originele missive van Herman Speult uijt Amboina aen de camer Amsterdam in dato 4 Junij 1618.Ambon
1618Originele missive van den assistent Geeraert Brandts uijt Cambello aen de camer Amsterdam in dato 26 Julij 1618.Ambon
1618Originele missive van Aert Gijsels uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 10 Augustus 1618.Ambon
1618Copie resolutie genomen bij Laurens Reael en anderen op Hitto, 17 Julij 1618.Ambon
1618Staet van de ammonitie van oorloghe op Amboijna, 13 Julij 1618.Ambon
1618Copie ende originele missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen bewinthebberen in datis 4 Junij en 8 Augustus 1618.Ambon
1618Certificatie van Claes Gerrietszoon, schipper op de Nassau [in 't Casteel_Amboijna 12 Julij anno 1618].Ambon
1618Originele Engelse ende copie Hollantse missive van Jan Davids, schipper op de Swaen, uijt Amboijna aen mr. George Bael tot Bantam in dato ... Meij 1618.Ambon
1619Copie resolutiën genomen bij Jan Pieterz. Coen van 5 Februarij tot en met 3 Augustus 1619 [in Amboijna, Jacatra en schepen].Ambon
1619Originele missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 4 April 1619.Ambon
1618Copie missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 8 Augustus 1618.Ambon
1619Register der plaetsen die onder het Casteel_Amboijna behooren, et cetera, ongedateerd.Ambon
1619Rolle van d'officieren ende soldaeten soo getroude als ongetroude die in garnisoen ligghen op 't casteel van Amboijna.Ambon
1619Notitie van 't geschut ende ammonitie op Amboijna, 25 Meert 1619.Ambon
1619Copie contract gemaeckt tusschen de Engelschen ende die van Louhou, Lissijdij ende Cambello, in 't Casteel_Amboijna desen 12 Meert anno 1619.Ambon
1619Copie contract gemaeckt tusschen de Engelschen ende die van Loehoe, Lessijdij ende Cambello.Ambon
previous
12...3403
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: