gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
16895 results found
Search result: 16895 found
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BataviaOrigineel register der Bataviase papieren in dato 31 December 1689.1689
BataviaOriginele generale missive van den gouverneur generael ende raden van Indien aen de vergaderingh der heren seventiene geschreven in dato 30 December 1689.1689
BataviaOriginele missive van den gouverneur generael ende raden van Indien aen de vergaderingh der heren seventiene geschreven in dato 30 November 1689.1689
BataviaOriginele missive in authenticque copie van den gouverneur generael ende raden van Indien aen de vergaderingh der heren seventiene geschreven in dato 30 November 1689.1689
BataviaOriginele missive van den gouverneur generael ende raden van Indien aan de heren bewinthebberen van de Oostindische compagnie ter kamer van Amsterdam geschreven in dato 30 December 1689.1689
BataviaLijste der schepen uijt het vaderland successievelijck tot Batavia aengecomen sedert 20 Maij tot 29 December 1689.1689
BataviaLijste der schepen aengecomen en vertrocken na en van diverse quartieren ter rhede van Batavia in den jaere 1689.1689
BataviaLijste der schepen aengecomen en vertrocken mitsgaders van maend tot maend bevonden ter rhede van Batavia in den jaere 1689.1689
BataviaLijste der gesonde impotente militairen en zeevarende mitsgaders ambachtsgesellen overgekomen met het schip Nederland in den jaere 1690.1690
BataviaLijste der gesonde impotente militairen en zeevarende mitsgaders ambachtsgesellen overgekomen met het schip het Land van Schouwen in den jaere 1690.1690
BataviaLijste der gesonde impotente militairen en zeevarende mitsgaders ambachtsgesellen overgekomen met het schip Sion in den jaere 1690.1690
BataviaLijste der gesonde impotente militairen en zeevarende mitsgaders ambachtsgesellen overgekomen met het schip Capelle in den jaere 1690.1690
BataviaLijste der gesonde impotente militairen en zeevarende mitsgaders ambachtsgesellen overgekomen met het schip Pijlswaerd in den jaere 1690.1690
BataviaLijste der gesonde impotente militairen en zeevarende mitsgaders ambachtsgesellen overgekomen met het schip Schieland in den jaere 1690.1690
BataviaLijste der gesonde impotente militairen en zeevarende mitsgaders ambachtsgesellen overgekomen met het schip de Purmer in den jaere 1690.1690
BataviaLijste der France gevangenen met de schepen Nederland, het Land van Schouwen, Sion, Capelle, Pijlswaerd, Schieland en de Purmer overgekomen.1690
BataviaGenerale lijste van de navale macht van de Nederlandse compagnie in Indien bevonden in het najaer 1689.1689
BataviaRegister van soldijboecken overgekomen met het schip Nederland in dato 19 December 1689.1689
BataviaRegister van soldijboecken overgekomen met het schip de Purmer.1689
BataviaRegister der soldijboecken overgekomen met het schip Schouwen.1689
BataviaRegister der soldijboecken overgekomen met het schip Sion.1689
BataviaRegister der soldijboecken overgekomen met het schip Capelle.1689
BataviaRegister der soldijboecken overgekomen met het schip Pijlswaert.1689
BataviaRegister der soldijboecken overgekomen met het schip Schieland.1689
BataviaAuthenticque copie instructie van den gouverneur generael ende raden van India voor den commandeur en opperhoofden der retourvloot op de herwaerts reijse in dato 30 December 1689.1689
BataviaAuthenticque copie instructie van den gouverneur generael ende raden van Indien voort galjot de Vlamingh op de herwaerts reijse in dato 30 November 1689.1689
BataviaConsumptie reeckeningen van de schepen Alckmaer, Nederland, Sion, Schieland, het Land van Schouwen, de Voetboogh en Dreghtland op de uijtreijse na Indien.1688
BataviaSpecificatie hoedanigh de ladingen van de uijtgekome schepen Alkmaer, Nederland, Schieland, Voetboogh, Schouwen, Sion, Dreghtland en het galjot de Snoeper hebben gerespondeert, wat op de natte waren is vervult en hoe die verkocht sijn.1688
BataviaBevindinge van de hoedanigheijt der provisien met de schepen Alckmaer, Nederland, Schielant, Voetboogh, Bantam, Schouwen, Sion en Dreghterland in Indien ontfangen.1688
BataviaBevindinge en rendiment van diverse vaderlandse manufacturen, kramerijen en natte waeren bij openbare venditie tot Batavia te gelde gemaeckt.1689
BataviaBevindinge der negotieboecken vant comptoir Jambij van de jaeren 1685, 1686 en 1687.1687,1686,1685
BataviaBevindinge der negotieboecken vant comptoir Palimbangh van jaeren 1685, 1686 en 1687.1687,1686,1685
BataviaBevindinge der negotieboecken vant gouvernement van Amboina van de jaeren 1687 en 1688.1688,1687
BataviaBevindinge vant comptoir Siam van de jaeren 1687 en 1688.1688,1687
BataviaBevindinge vant comptoir Toncquin van de jaren 1687 en 1688.1688,1687
BataviaBevindinge der negotieboecken vant comptoir Nangasackij in Japan van de jaere 1687 en 1688.1688,1687
BataviaBevindinge der negotieboecken van de directie van Persien van den jaere 1687 en 1688.1688,1687
BataviaBevindinge der negotieboecken van 't comptoir Suratte van den jaere 1687 en 1688.1688,1687
BataviaBevindinge der negotieboecken van het gouvernement van Malacca van den jaere 1687 en 1688.1688,1687
BataviaBevindinge der negotieboecken vant comptoir Palimbangh van den jaere 1687 en 1688.1688,1687
BataviaBevindinge der negotieboecken van de directie Bengale van den jaere 1687 en 1688.1688,1687
BataviaNotitie der erreuren en misrekeningen in de negotieboecken van de directie Bengale gevonden.1688
BataviaBevindinge der negotieboecken vant gouvernement van Cormandel van den jaere 1687 en 1688.1688,1687
BataviaGenerael rendiment van alle coopmanschappen, vivres en provisien in den jaere 1688 in de provincie van Amboina verkogt ofte op reeckeningh van maendgelden verstaen.1688
BataviaRendiment der goederen ten selven tijde aent Kasteel Victoria particulier verkogt in den jaere 1688 en 1689.1689,1688
BataviaRendiment der goederen ten comptoire Larique verkogt in den jaren 1688 en 1689.1689,1688
BataviaRendiment der goederen ten comptoire Bouro verkogt in den jaren 1688 en 1689.1689,1688
BataviaRendiment der goederen ten comptoire Honimoaw verkogt in den jaren 1688 en 1689.1689,1688
BataviaRendiment der goederen ten comptoire Haroeko verkogt in den jaren 1688 en 1689.1689,1688
BataviaRendiment der goederen ten comptoire Hitoe verkogt in den jaren 1688 en 1689.1689,1688
previous
12...338
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: