gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
6480 results found
Search result: 6480 found
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1631,1630Journael van Pieter Fransz. comende uijt den Mataram, beneffens copie en originele missiven van Pieter Fransz. aen den gouverneur generael uijt Samarang, gedateerd 21 en 27 Meij 1630 en uijt Bantam gedateerd 29 November, 6, 22 en 30 December, 6 en 17 Februarij 1631, missive van William Hoare uijt Bantam in dato 8 October 1630, translaet missive van Tommagon Viero Taema uijt Bantam gedateerd 11 October 1630.Batavia
1668Specificatie vande gedane schenkagie inde Mattaram, Samarang en Japare, ongedateerd.Java's (Noord-) Oostkust
1677Missive van den admirael Cornelis Speelman ende den raet uijt het schip de Veluwe voor Samarang aen haer Eds. tot Batavia in dato 3 September 1677.Java's (Noord-) Oostkust
1681Missive door den commandeur Jacob Couper en den raet tot Samarang den 27 Maert 1681 aen gouverneur generael Rijckloff van Goens ende raden van Indien tot Batavia geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1682Missive door den commandeur Jacobus Couper en raad uijt Samarang aan haar Eds. tot Batavia gedateert 25 October 1682 (den 2 November 1682 per het jagt Hendricus ontvangen).Java's (Noord-) Oostkust
1683Missive door de residenten tot Samarang seg Japara aen haar Eds. tot Batavia geschreven dato 18 November 1683 (ontfangen November anno 1683).Java's (Noord-) Oostkust
1683Briefje door de residenten tot Samarang an haar Eds. geschreven in dato 22 November 1683 (ontfangen 2 December 1683 per inlands vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1685Translaet brieffie door de broeders van Tommegon Angawangeij van Candaal aen de resident Bouschot tot Samarang geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1685Translaat briefje door de broeders van Tommagon Anga Wangaij van Candael aande resident Bousschot tot Samarang geschreven (ontfangen 10 Maij 1685 per 't Casteel Rotterdam).Java's (Noord-) Oostkust
1686Translaat van een Javaanse ola door Kiaij Ranga Jouda Wangsa uijt Samarang aan den resident seigneur Boesschot tot Batavia geschreven (ontfangen den 4 December 1686 uijt handen van Samarangsen resident seigneur Boesschot).Java's (Noord-) Oostkust
1686Translaat van een Javaanse ola door Kiaij Ranga Jouda Wangsa uijt Samarang aan den resident seigneur Boesschot tot Batavia geschreven (ontfangen den 9 December 1686 uijt handen van Samarangsen resident seigneur Boesschot).Java's (Noord-) Oostkust
1686Brieffie door den boeckhouder Lambert Pittevin tot Samarang aen haer Eds. geschreven in dato 11 Februarij 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1686Translaet ola uijt het Javaens door Radim Aria Sindouradja, en meer andere Mantrijns uijt Samarang aan Radim Narang Cassoema, Pangerang Depattij en Sacraningrat tot Cartasoura geschreven, ongedateerd.Java's (Noord-) Oostkust
1686Register der stucken en bewijsen die op heden door den provisioneel capiteijn luijtenant Anthonij Eijgel van hier na Batavia werden gesonden en geconsigneert aan den hoog Ed. heer Joannes Camphuijs gouverneur generael ende d'Ed. heeren raden van India, gedateerd Samarang desen 7 April 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1686Missive aan den hoog Ed. heer Joannes Camphuijs gouverneur generael ende d'Ed. heeren raden van India door Anthonij Eijgel, gedateerd Samarang 7 April anno 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1686Missive aan den hoog Ed. heer Joannes Camphuijs gouverneur generael ende Ed. heeren raden van Nederlants India door Pieter van Boesschot Samarang adij 5 Meij 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1686Missive aan den hoog Ed. heer Joannes Camphuijs gouverneur generael ende Ed. heeren raden van Nederlants India door Pieter van Boesschot en Albert Jan vander Keurbeecq ter zijden Samarang den 19 Meij 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1686Missive aan den d'Ed. heer Joannes Camphuijs gouverneur generaal ende Ed. heeren raden van India door Joannes de Hartog en Johannes Maurits van Happel ter zijden stont Samarang den 29 September anno 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1686Translaet Maleijtse missive door den Sousouhounang tot Cartazoura in 't Javaans aan den Kiaij Ranga Jouda Wangsa tot Samarang geschreven, gedateerd 23 October 1686.Java's (Noord-) Oostkust
1687Origineele missive van de heer commandeur Sloot uijt Samarang aan zijn Ed. d'heer Joannes Camphuijs gedateert 9 Maij anno 1687 (ontfangen per 't Chinees jagt de Ruijter 14 Maij anno 1687).Java's (Noord-) Oostkust
1687Missive van de heer commandeur Sloot en raadt aan haar Eds. gedateert 25 Junij anno 1687 (ontfangen per inlands vaartuijg van Samarang 30 Junij anno 1687).Java's (Noord-) Oostkust
1687Translaat brief van Sindouradja aan den heer commandeur Sloot (ontfangen per inlands vaartuijg van Samarang 30 Junij anno 1687).Java's (Noord-) Oostkust
1687Missive van de heer commandeur Sloot en raadt tot Samarang aan haar Eds. gedateert 13 Julij anno 1687 (ontfangen per de Vrijheijt 18 Julij anno 1687).Java's (Noord-) Oostkust
1687Missive van de heer commandeur Sloot en raadt tot Samarang aan haar Eds. 13 Julij 1687.Java's (Noord-) Oostkust
1688Briefje van de residenten tot Samarang aen haer Eds. in dato 13 Julij 1688.Java's (Noord-) Oostkust
1688Missive door d'E. heer commandeur Joan Albert Sloot en raed tot Samarang aen haer Eds. de hoge regering tot Batavia geschreven in dato 8 December 1688.Java's (Noord-) Oostkust
1688Missive door d'E. heer commandeur Joan Albert Sloot en raed tot Samarang aen haer Eds. de hoge regering tot Batavia geschreven in dato 11 December 1688 met een postscriptum van 14 dito.Java's (Noord-) Oostkust
1688Missiven van den resident Philibert Boeschot tot Samarang aan haar Eds., 26 April 1688 (ontfangen per 't schip Waterland 2 Maij 1688).Java's (Noord-) Oostkust
1688Briefje van de resident tot Samarang aan haar Eds., 13 Julij 1688 (ontfangen per Waterland 18 Julij 1688).Java's (Noord-) Oostkust
1689Brieffie van de ondercoopluijden Anthonij Dortsman en Philibert van Busschot nevens den raet aen haer Eds. tot Batavia uijt Samarang van 29 April 1689.Java's (Noord-) Oostkust
1689Memorie voor den gesuccedeerden resident Willem de Rave tot Samarang gelaten [door Lambert Abrahamsz. Pittavin].Java's (Noord-) Oostkust
1689Translaet missive door den Sousouhounangh aen den resident tot Samarang geschreven.Java's (Noord-) Oostkust
1689Translaet contract van den Sousouhounangh wegens de Javaense pagten tot Samarang aen den Chinesen Sabanhaer Kiauco.Java's (Noord-) Oostkust
1691Register der papieren in het jaar 1691 aangebragt van Japara, Sourobaija, Rembang, Samarang et cetera.Java's (Noord-) Oostkust
1691Twee relasen vanden Chinees Biancko et cetera wegens het ongelijck haer door de Portugesen op Banjer aengedaen, beide gedateerd tot Samarang adij 30 October 1691.Java's (Noord-) Oostkust
1692Rapport van den Masrassad Joenad wegens den toedragt der Javanen op Samarang (ontfangen per inlantse vaert den 2 April 1692).Java's (Noord-) Oostkust
1692Briefje van den resident Smetser tot Samarang de dato 23 April 1692 (29 April 1692 per 't schip 't Kasteel Batavia).Java's (Noord-) Oostkust
1693Rapport van den luijtenant ingenieur Marcus de Baijonville wegens sijn gedaen ondersoeck van de plaets en gelegentheijt tot de geproiecteerde vestingh op Samarang in dato 7 November 1693.Java's (Noord-) Oostkust
1694Translaet missive van den veltheer Aria Sindouradja aen den Javaensen gouverneur Ranga Marta Naija tot Samarang.Java's (Noord-) Oostkust
1695Missive van den capiteijn Meijnard de Roij ende den resident tot Samarang Abraham Smetser aan sijn edelheijt den gouverneur generael geschreven gedateert den 17 Maij 1695 nopende den opbouw van de nieuw geprojecteerde vesting aldaer.Java's (Noord-) Oostkust
1695Missive van den capiteijn Meijnard de Roij ende den resident tot Samarang Abraham Smetser aan sijn edelheijt den gouverneur generael geschreven gedateert den 24 Maij 1695.Java's (Noord-) Oostkust
1695Missive vanden capiteijn Meijnard d'Roij ende den resident tot Samarang A. Smetser, aan sijn Ed. den gouverneur generael geschreven gedateert den 17 Mei 1695 nopende den opbouw vande nieuw geprojecteerde vesting aldaer (ontfangen 24 Mei 1695 per inlants vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1695Missive vanden capiteijn Meijnard d'Roij ende den resident tot Samarang A. Smetser, aan sijn Ed. den gouverneur generael geschreven gedateert den 24 Mei 1695 (ontfangen 28 Mei 1695 per inlants vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden capiteijn Meijnard de Roij ende den resident Abraham Smetser tot Samarang aan haar Eds. tot Batavia geschreven onder dato 22 December 1696 (ontfangen 31 December 1696 per inlants vaertuijg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden luijtenant Jan van Velsen en assistent Joseph de Vos tot Samarang aan haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 13 November 1696 (ontfangen 25 November 1696 per de fluijt 't Huijs te Spijk).Java's (Noord-) Oostkust
1696Opstellinge van't gene de nieuwe fortresse tot Samarang volgens desselfs calculatie, sal komen te kosten (ontfangen 13 Julij 1696 per de fluijt Adrichem).Java's (Noord-) Oostkust
1696Berigt vanden capiteijn Meijnard du Roij aan haer Eds. tot Batavia gededuceert nopende de nieuwe vestinge tot Samarang gedateert 6 Julij 1696 (ontfangen 13 Julij 1696 per de fluijt Adrichem).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden resident tot Samarang Abraham Smetser aan haar Eds. gedateert 19 Mei 1696 (ontfangen 20 Mei 1696 per 't jagje de Blauwenberg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden resident tot Samarang Abraham Smetser aan haar Eds. gedateert 14 Maij 1696.Java's (Noord-) Oostkust
1696Berigt van den capitain Meijnart de Roij aan haar Eds. tot Batavia gededuceert nopende de nieuwe vestinge tot Samarang gedateert 6 Julij 1696.Java's (Noord-) Oostkust
previous
12...130
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: