gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1688 results found
Search result: 1688 found
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1615Remonstrantie door Balthazar van Eijndhoven van de gheleegenheijt van den Mattaramsche keijser van Java ende van de negotie die tot Japara soude cunnen ghedaen worden.Java's (Noord-) Oostkust
1618Originele missive van Gilles Seijs uijt 't schip den Arendt leggende buijten Japara aen commandeur Arendt Martzen tot Bantam in dato 15 October 1618.Java's (Noord-) Oostkust
1618Daghregister van Cornelis van Maseijck uijt Japara van sijne voijagie naer Mattaram van 22 Junij tot 22 Julij 1618.Java's (Noord-) Oostkust
1618Originele missive van Jacob van der Mertt uijt Japara aen Coen tot Jaccatra in dato 11 September 1618.Java's (Noord-) Oostkust
1619Originele missive van [Jan Pieterszoon] Coen cum suis aen de camer Amsterdam in dato 14 Januarij 1619 [Japara].Java's (Noord-) Oostkust
1620Translaet missive wegen den Mattaram van Japara aen den gouverneur generaal geschreven September 1620.Java's (Noord-) Oostkust
1620Translaat missive door den Tommagon Bauraxa gouverneur over Kendael, wegen den Mattaram aen commandeur Aert Gijsels voor Japara geschreven, September 1620 met antwoort van den gouverneur generaal in dato 24 September 1620.Java's (Noord-) Oostkust
1620Copie missive van Jan Janss. Hoogelant uijt 't schip de Pepercoorn ter rede van Japara aen Van Eijndhoven ende Van Maseijk in dato 29 Julij 1620; extract daghregister bij Jan Janss. Hoogelant gehouden op 't schip de Engelse Pepercoorn voor Japara 12 tot 21 Julij 1620.Java's (Noord-) Oostkust
1620Verhael van Aert Gijsels en Jan Willemsz. Gemalen gedaen tot Jacatra op 20 October 1620 van 't geene Willem Benninck, Engels coopman haer tot Japara aen boort quam raporteren wegen de gemaeckte vrede met den Mataram.Batavia
1632Daghregister van Cornelis van Maseijck ende Pieter Wagensvelt, gehouden op de besendinge naer Japara, 5 April tot 7 [sic; 8] Meij 1632.Batavia
1653Copie missiven van de residenten uijt Japara aen den gouverneur generaal ende raden van India in datis 27 Januarij, 13 en 15 Februarij, 2, 6 en 28 Maert, 8, 15, 19 en 30 April, 3, 21 en 25 Junij, 20 Julij, 11 en 23 Augustij, 4 en 29 September en 27 October 1653.Java's (Noord-) Oostkust
1658Copie missive door den gouverneur Jacob Hustaert van Amboina aen Evert Michielsz. resident tot Japara geschreven in dato 16 Julij 1658.Ambon
1665Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 19 November 1665 [document telt 4 folio's].Java's (Noord-) Oostkust
1665Copie missive door d'Ed. heer Pieter Marville tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 21 December 1665.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 18 Februarij 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Pieter Marville tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 18 Maert 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 27 Maert 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 7 April 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 14 April 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 8 Meij 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 17 Meij 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia sonder dato [eind Mei 1666].Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 30 Meij 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 8 Junij 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 14 Junij 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 27 Junij 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 13 Julij 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 2 Augustij 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 4 Augustij 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 12 September 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 17 September 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 7 October 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Danckaert van der Straten tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 8 October 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Memorie voor d'Ed. heer Juriaen d'Propheet ondercoopman en hooftresident tot Japara in dato 22 October 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Jurriaen Propheet en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 22 October 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Jurriaen Propheet en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 25 October 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Jurriaen Propheet en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 13 December 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1666Copie missive door d'Ed. heer Jurriaen Propheet en Jacob Couper tot Japara aan haar Eds. tot Batavia in dato 18 December 1666.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door den resident Juriaen Propheet tot Japara aen de edele heer Joan Maetsuijker gouverneur generael, 13 Maert 1667.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door den resident Jurriaen de Propheet tot Japara aen de edele heer Joan Maetsuijker gouverneur generael, 30 April 1667.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door den resident Propheet tot Japara aen Joan Maetsuijker gouverneur generael, 30 April 1667.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door den resident Propheet tot Japara aen Joan Maetsuijker gouverneur generael, 3 Junij 1667.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door den resident Propheet tot Japara aen Joan Maetsuijker gouverneur generael, Japara 6 Junij 1667.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door den resident Propheet tot Japara aen Joan Maetsuijker gouverneur generael, 26 Julij 1667.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door den resident Propheet tot Japara aen Joan Maetsuijker gouverneur generael Japara 24 Augustij 1667.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door den resident Propheet tot Japara aen Joan Maetsuijker gouverneur generael Japara, 27 Augustij 1667.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door den resident Propheet tot Japara aen Joan Maetsuijker gouverneur generael, 12 September 1667.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door den resident Propheet tot Japara aen Joan Maetsuijker gouverneur generael, 22 September 1667.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door den edele Zacharias Wagenaer en raet aen den Ed. heer gouverneur generael Joan Maetsuijcker en de Ed. heeren raaden van India, gedateerd Japara 21 October 1667.Java's (Noord-) Oostkust
1667Missive door d'edele J.D. Propheet en raet aen den Ed. heer gouverneur generael Joan Maetsuijcker en de Ed. heeren raaden van India, gedateerd Japara 24 October 1667.Java's (Noord-) Oostkust
previous
12...34
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: