gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: colijn

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
11 results found
Search result: 11 found
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BandaCopia briefje van het eijland Wetter aan de regeeringhe van Banda geschreven door den aldaar geposteert leggende corporaal Jan Colijn in dato 9 Julij 1722 (ontfangen den 4 October 1722 per de Bandas burger Willem van Leijburg).1722
BengalenRapport van den coopman Jan Colijn en ondercoopman Jacob van Hoorn wegens de tegenwoordige gestalte van 's compagnies gebouwen tot Ouglij gedateert ultimo April 1696.1696
CoromandelVerscheijde copie missiven door de residenten tot Golconda Johannes van Steelant en Joachim Colijns aen gesaghebber Wildelant en den raet 't sedert 9 Februarij tot 13 December 1692 geschreven.1692
CoromandelCopie vertoogh door 's Comp. residenten Steelant en Colijns aen den Golcondasen Duan Mahometh Saffi gedaen op de affgecomene ordre om van 's Comp. coopmanschappen 3 1/2 per cento thol te nemen gelijck in Suratte.1692
CoromandelCopia missive geschreven door Joachim Colijns aen den Ed. Decquer in dato 8 December 1689.1689
CoromandelMissive van 't opperhooft Joachim Colijns ende den raet tot Palleacatta aen haer Eds. de hooge regeringe tot Batavia geschreven de dato 4 October 1702 (ontfangen anno 1702 den 4 November per 't fluijtje de Haes).1702
CoromandelMissive door het opperhoofd Joachim Colijns en den raad tot Palleacatta mede aan haar Eds. tot Batavia gecarteerd in dato 8 October 1709 (ontfangen den 4 December 1709).1709
CoromandelBriefje van het opperhoofd Jan Colijns en den raad tot Palliacatte aen haer Ed. tot Batavia gedateert 8 October 1707 (ontfangen 9 December 1707 per 't fluijtje den Bogaert).1707
MalabarEenige extracten van de gewisselde brieven tussen den commandeur Barent Ketel ende bediendens tot Cannanoor en Pananij, als ook den Sammorijn wegens het nemen van een vaartuijgh met 's Comp. brieven en de soldaat Dirk Jans Colijn door den rover Coettij Moesao (ontfangen den 20 Januarij 1715 per 't schip Thuis Tendonck).1715,1714
TernateInstructie de gecommitteerdens Jacobus Colijn en Leendert Limbeek tot narigtinge op hunne reijse na de Oubise eijlanden tot het observeren van vreemde scheepen mede gegeven gedateert April 1701.1701
TernateRapport van de gecommitteerdens Jacobus Colijn en Leendert Limbeek.1701
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: