gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
8443 results found
Search result: 8443 found
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
BengalenTwee registers der papieren [het eerste is gedateerd 5 Maart 1689, het tweede 22 Januarij 1689].1689
BengalenMissive van den oppercoopman en provisioneel gesaghebber Arnould Muijskens en raedt in Bengale aen haer hoogh Eds. tot Batavia geschreven in dato 22 Januarij 1689.1689
BengalenCopie missive van den opperkoopman en provisioneel gesaghebber Arnould Muijskens en raedt in Bengale aen d'Ed. heeren 17 int patria geschreven in dato 14 Januarij 1689.1689
BengalenTranslaet Persiaense missive van den schrijver Amersingh uijt Decca aen den provisioneel gesaghebber Arnold Muijkens tot Ouglij geschreven.1689
BengalenOrigineel register, gedateerd 16 Januarij 1690.1690
BengalenOriginele missive van den directeur Arnold Muijkens en den raed in Bengale aen de vergaderingh der heeren seventiene geschreven in dato 16 Januarij 1690.1690
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnold Muijkens en den raed in Bengale aen de vergaderingh der heeren seventiene geschreven in dato 14 Januarij 1690.1690
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnold Muijkens en raed tot Bengale aen den gouverneur generael en de raden van Indien geschreven in dato 18 September 1689 met postscriptum van den 22 September 1689.1689
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnoldus Muijkens en den raed in Bengale aen den gouverneur generael ende raden van Indien geschreven in dato 16 November 1689 met postscriptum van den 28 dito.1689
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnoldus Muijkens en raed in Bengale aen den heer commissaris Van Mijdrecht op Ceijlon geschreven den 14 November 1689.1689
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnoldus Muijkens en raed in Bengale aen den heer commissaris Van Mijdrecht ter kuste van Kormandel geschreven den 30 Maij 1689.1689
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnoldus Muijkens en raed in Bengale aen den heer commissaris Van Mijdrecht op Ceijlon geschreven in dato 12 Januarij 1690.1690
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnoldus Muijkens en raed in Bengale aen den heer commissaris Van Mijdrecht ter kuste van Kormandel geschreven den 4 Augustus 1689.1689
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnoldus Muijkens en raed in Bengale aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en raed op Ceijlon geschreven in dato 4 December 1689.1689
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnoldus Muijkens en raed in Bengale aen den raed extraordinaris en gouverneur Thomas Slicher en den raed tot Malacca geschreven den 8 December 1689.1689
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnoldus Muijkens en raed in Bengale aen de opperhoofden der schepen van Malacca na Bengale op de reijse sijnde in dato 8 December 1689.1689
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnoldus Muijkens en raed in Bengale aen den gouverneur generael en de raden van Indien in dato 8 December 1689.1689
BengalenAuthenticque copie missive van den directeur Arnold Muijkens en den raed in Bengale aen den boekhouder Abraham Cranendonk tot Decca geschreven den 2 Januarij 1690.1690
BengalenOrdre voor den onderstuurman Aldert Hendrixsz. Coops op de chialoup de Lastdrager gaende na Malacca.1690
BengalenVijff authenticque copie resolutien door den directeur Arnold Muijkens en raed tot Bengale genomen in datis 3, 8, 15 en 27 December 1689 en 10 Januarij 1690.1690,1689
BengalenSeven authenticque translaet brieven en andere geschriften van den directeur Arnold Muijkens en raed tot Bengale aen den Nabab Ebraimchan en eenige inlandse grooten waer onder een versoek om eenige nieuwe privilegien tot den vrijen handel.1690
BengalenDertien taxatie lijsten der goederen door den directeur Arnold Muijkens en raed tot Bengale geprijseert en aengenomen tot voldoeninge van den patriasen eijsch.1690
BengalenVier verklaringen nevens een request rakende den onderkoopman Barent Kaeskoper en 't voorgevallene tussen den selven en den directeur Arnold Muijkens.1690
BengalenRegister der papieren, gedateerd 29 Maert 1689.1689
BengalenMissive van den oppercoopman en provisioneel gesaghebber Arnoldus Muijkens nevens den raedt aen haer Eds. tot Batavia van dato 29 Martij 1689.1689
BengalenTranslaet Persiaanse perwanna door 's conincx Duan Kiffaitchan in Decca aan d'Ed. Comp. verleent.1689
BengalenRegister der papieren, gedateerd 27 Maert 1689.1689
BengalenMissive van den provisioneel gesaghebber Arnoldus Muijkens de dato 18 Martij 1689 met een appendix van 27 dito aan de hoge regeringe van Indien.1689
BengalenRegister der papieren, gedateerd 8 Maert 1689.1689
BengalenMissive van den provisioneel gesaghebber Arnoldus Muijkens en raedt aen haer Eds. tot Batavia dato 8 Maert 1689.1689
BengalenMemorie van 't gene de Franschen op Cassimabasar genegotieert hebben.1689
BengalenNotitie van 't gene de Engelsen uijt Comps. logie tot Bellasor met gewelt genomen hebben.1689
BengalenAppendix achter de missive [van den provisioneel gesaghebber Arnoldus Muijkens en raedt aen haer Eds. tot Batavia] van den 8 Maert 1689 sijnde gedateerd 18 dito.1689
BengalenRegister, gedateerd 18 September 1689.1689
BengalenMissive van den directeur Arnoldus Muijkens en raedt aen haer Eds. tot Batavia in dato 18 September 1689.1689
BengalenTwee translaet missives door den directeur Arnoldus Muijkens aan den Nabab Ebrahimchan en Fausdaer Melckborgerdaer geschreven den 5 Julij 1689.1689
BengalenProtest door den directeur Arnoldus Muijkens tegens den provisionelen Fausdaer Melcksendij gedaen den 19 Augustus 1689.1689
BengalenVijf translaet brieven door den directeur Arnoldus Muijkens aan den Nabab Ebrahimchan en verdere hofsgroten in Decca geschreven in dato 19 Augustus 1689.1689
BengalenTranslaet missive door den Nabab Ebrahimchan aen 't Engels opperhooft tot Madraspatnam geschreven benevens een ontslagh der Engelse gevangens aldaer.1689
BengalenTranslaet missive door Abdul Riembeeck uijt Bellasoor aan d'heer directeur Arnoldus Muijkens in Houglij.1689
BengalenAparte missive door den directeur Arnoldus Muijkens uijt Ouglij aen haer Eds. tot Batavia dato 18 September 1689.1689
BengalenAppendix missive van den directeur Arnoldus Muijkens en raedt achter de missive aen haer Eds. tot Batavia in dato 22 September 1689.1689
BengalenRegister der papieren, gedateerd 16 November 1689.1689
BengalenMissive van den directeur Arnoldus Muijkens en raed tot Ouglij aen haer Eds. tot Batavia dato 16 November 1689.1689
BengalenRequest van de Engelsen in Decca gedetineert geweest sijnde aan d'heer directeur Arnoldus Muijkens en raed tot Ouglij gepresenteert.1689
BengalenExtract uijt de copia resolutie bij den heer directeur Arnoldus Muijkens op 't request gepresenteerd door de Engelsen die in Decca gedetineert geweest zijn, dato 22 October 1689.1689
BengalenTranslaet Engelse missive door de Engelsen die in Decca gedetineert geweest zijn aan die van haer natie tot Ouglij geschreven.1689
BengalenCopia missive door den directeur Arnoldus Muijkens en raed tot Ouglij aan sijn Ed. d'heer commissaris Van Rheede dato 14 November 1689.1689
BengalenAppendix tot de missive van dato 16 November 1689 door den directeur Arnoldus Muijkens en raed in Bengale aen haer Eds. tot Batavia geschreven den 28 November 1689.1689
BengalenRegister der papieren, gedateerd 8 December 1689.1689
previous
12...169
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: