Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
8443 results found
Search result: 8443 found
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1636Copie missive van Jacob Mahiens, Arnoldus van der Plasse en Thomas Kuijck uijt Ougly aen den gouverneur Carel Reinierss. in dato 4 December 1636.Bengalen
1636Copie missive van Jacob Mahiens uijt Ougly aen Barent Pietersz. in dato 17 December 1636.Bengalen
1636Copie missive van den ondercoopman Thomas Luijck uijt Ougly aen gouverneur Carel Reijniersz. 5 September 1636.Bengalen
1636Copie missive van Davit Claesen ende Pieter Bijlvelt uijt 't jacht Santvoort voor Ouglij aen gouverneur Carel Reijniersz. 5 September 1636.Bengalen
1637Copie missive van ondercoopman Thomas Luijck uijt Ouglij aen de residenten in Agra, ongedateert.Bengalen
1646Copie missive door de oppercooplieden Martinus de Vroede ende Thomas van Cuijck uijt 't nieuw comptoir Pipelij aen haer Eds. tot Batavia in dato 1 November 1646.Bengalen
1646Copia missive door den oppercoopman Thomas Cuijck uijt Pijpelij aen den Ed. heer gouverneur Arnold Heussen geschreven in dato 19 April 1646.Bengalen
1648Copie missive [aan onbekend van Martinus d'Vroede en Johan van Elburch] in dato 17 Julij 1648.Bengalen
1648Copie missive [aen de oppercooplieden seigneurs Martinus d'Vroede en Jan van Elburgh] uijt Chormandel in dato 17 September 1648.Bengalen
1648Copie missive [aen haer Eds. tot Batavia van Jan van Elburch, Joan Sonnenschijn en Joan van Sammen] in dato 6 November 1648.Bengalen
1648Factura [van 't gescheepte in 't jacht den Griffioen, ongedateerd, anno October en 6 November 1648].Bengalen
1648Copie missive aen d'oppercoopluijden siegneurs Martinus de Vroede ende Jan van Elburcq] uijt Chormandel in dato 19 Februarij 1648.Bengalen
1649Copie missive door Dircq d'Snoecq uijt Nangasaque aen den oppercoopman Joan Elbincq resident in Bengale adij 31 October 1649.Bengalen
1649Copie missive aen gouverneur generael Cornelis van der Lijn en raad door Jan van Elbinck en Joan van Hammen tot Piepelij, adij 8 December 1649.Bengalen
1649Copie missive door Johan van Elburgh en Johan van Hammen aen gouverneur generael Cornelis van der Lijn en raad, Pipelij adij 3 November 1649.Bengalen
1649Missive door d'Ed. heren Jan van Elbinck, Joan Sonnenschijn en Joan van Dammen aan d'Ed. heer Cornelis van der Lijn gouverneur generael en de heren raden van Nederlants India gedateerd int comptoir tot Piepelij adij 5 Februarij 1649.Bengalen
1649Missive door d'Ed. heren Jan van Elbinck en Joan van Hammen aan d'Ed. heer Cornelis van der Lijn gouverneur generael en de heren raden van Nederlants India gedateerd int comptoir tot Piepelij adij 18 October 1649.Bengalen
1649Missive door d'Ed. heren Jan van Elbinck, Joan Sonnenschijn en Joan van Dammen aan d'Ed. heer Cornelis van der Lijn gouverneur generael en de heren raden van Nederlants India gedateerd int comptoir tot Piepelij adij 5 Februarij 1649 [moderne kopie].Bengalen
1649Missive door d'Ed. heren Jan van Elbinck en Joan van Hammen aan d'Ed. heer Cornelis van der Lijn gouverneur generael en de heren raden van Nederlants India gedateerd int comptoir tot Piepelij adij 18 October 1649 [moderne kopie].Bengalen
1650Copie missive aen de oppercoopluijden seigneurs Jan van Elbinck ende Jan Sonnenschijn ende de coopman Jan van Hammen [tot Piepelij] van Choromandel in dato 17 September 1650.Bengalen
1650Copie factura van 't gescheepte in 't jacht de Salm, gedateerd primo November 1650.Bengalen
1650Copie eijsch van coopmanschappen voor 't comptoir Pipelij, gedateerd primo November 1650.Bengalen
1650Copie missiven aen de Ed. heer Cornelis van der Lijn gouverneur generael ende d'Ed. heeren raeden van India van de oppercoopluijden seigneurs Jan van Elbinck ende Jan Sonnenschijn ende de coopman Jan van Hammen tot Piepelij in datis 1 en 10 November 1650.Bengalen
1650,1649Copie missiven uijt Choromandel door gouverneur Arnold Heussen en raad aen Jan van Elbincq en Joan van Hammen in datis 19 October 1649, 1 en 22 Januarij 1650.Bengalen
1650,1649Copie missive aende gouverneur Arnold Heussen naer Choromandel door Jan van Elbinck en Joan van Hammen tot Piepelij, adij 10 Januarij anno 1650.Bengalen
1653Copie missiven van commissaris Johan Verpoorten uijt Bengalen aen den gouverneur generaal ende raden van India in datis 2, 3, 20 en 28 Februarij, 4 Maert, 2 April, 9, 12 en 21 Junij en 10 November 1653.Bengalen
1653Extract daghregister uijt Bengalen tsedert 25 en 29 Januarij 1653.Bengalen
1653Copie poincten door den commissaris Joan Verpoorten aen de heer Nabab Samsamdanla voorgestelt, ongedateerd.Bengalen
1654Copie missive van Nawassichan aen den commissaris Joan Verpoorten, in dato 10 October 1654.Bengalen
1654,1653Copie missiven aen gouverneur generael Joan Maetsuijker, in datis 15 December 1653, 12 Maert en 30 April, 27 October en 15 November 1654.Bengalen
1655Originele missive door Pieter Sterthemius en raad tot Pipelij aan haar Eds. tot Batavia in dato 16 November 1655.Bengalen
1655Copie missive door Johan Verpoorte en Samuel de Linge aan haar Eds. tot Batavia in dato 17 Meij 1655.Bengalen
1655Copie memorie van overgave van Joan Verpoorten aen Pieter Sterthemius in dato 28 October 1655.Bengalen
1656Copie missiven door Pieter Sterthenius en raad tot Bengale aan haar Eds. tot Batavia in datis 27 Januarij, 10 Maert en 30 Meij 1656.Bengalen
1657Copie missiven door den directeur Pieter Sterthenius en raad tot naer Batavia in datis 19 Maert, 3 en 26 April, 10 Junij, 3 en 11 November 1657.Bengalen
1657Copie missive door den directeur Pieter Sterthenius en raad aen de heer gouverneur Laurens Pit tot Paleacatta in Cormandel in dato 25 April 1657.Bengalen
1657Copie eijsch voor den jare 1657.Bengalen
1657Originele missive van den directeur Pieter Sterthenius en raet aen de seventiene in dato 4 December 1657.Bengalen
1657Extract van het gescheepte in Zeepaert, gedateerd 29 October 1657.Bengalen
1657Copia facture van 't gescheepte in de schepen Winthont, Valcq en Patientie dato 12 November 1657.Bengalen
1657,1655Translaat van seeckere Engelsche attestatie verleent door Mr. Thomas Billidge, principael coopman van de Engelse natie in Bengale, die het schip de Lion in December 1655 naer Engeland heeft affgeladen, gedateerd 18 December 1657.Bengalen
1658Copie missiven door directeur Pieter Sterthenius en raad tot Ouglij naer Batavia in datis 12 Januarij, 10 Maert en 27 October 1658.Bengalen
1658Copie missive door Jacob Breijl en Justus Six tot Pattena aan den directeur Pieter Sterthenius in Bengalen in dato 26 Februarij 1658 [document telt twee folio's: A en B].Bengalen
1658Originele missive door directeur Pieter Sterthenius en raad tot Ouglij aen den Ed. heer Joan Thijsen tot Malacca in dato 10 Maert 1658 [document telt twee folio's].Bengalen
1658Register der papieren, in dato 12 Januarij 1658.Bengalen
1658Corte factura van 't cargo in 't jacht de Griffioen, ongedateerd.Bengalen
1658Extract uijt de Ougelischen dagregister aangeteeckent den 3 Januarij 1658.Bengalen
1658Corte factura van 't gescheepte in 't jacht de Winthont, ongedateerd.Bengalen
1658Attestatie door den Engelse coopman Mr. Thomas Billits en den capiteijn Johan Gosnol van 't schip de Lion verleent, gedateerd 14 Januarij 1658.Bengalen
1658Attestatie door den onderkoopman Pieter Kemps, eerste assistent Cornelis van der Burgh en assistent Anthonij Wittekoe verleend, gedateerd 6 Maart 1658.Bengalen
previous
12...169
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: