gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1812 results found
Search result: 1812 found
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen tot Poeleschettijpale, in dato 25 December 1612 [document zit in 1ste katern Coromandel].Ceylon
1612Originele missive door Pieter Gielis van Ravensteijn uijt Nijsampatnam aen Hans Baron in Gale, in dato 24 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen tot Poeleschettijpale, in dato 25 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Hendrijck de Groen uijt Poeleschettijpale aen Hans Baron tot Gale, in dato 21 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Henderick de Groen uijt Sensour aen Hans Baron in Gale, in dato 16 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Heijndrick de Groen uijt Sensour aen Hans Baron tot Gale, in dato 12 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen in Sensour, in dato 10 December 1612.Coromandel
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen in Sensour, in dato 10 December 1612 [document zit in 1ste katern Coromandel].Ceylon
1641Copie missive uit Gale na Goa in dato 12 November 1641.Ceylon
1641Originele en copie missive na Gale van Arent Gardenijs op de cust van Coromandel in dato 6 October 1641.Coromandel
1641Copie missive van Arent Gardenijs op de cust van Coromandel aan de resident Jan Thijsz in Gale in dato 3 October 1641.Coromandel
1641,1640Factura's soo van Batavia, Souratta, Gale als Wingurla becomen, anno 1640 en anno 1641.Perzië
1642Copie missive van Gale aan de gouverneur generaal en raden in dato 22 Meij 1642.Ceylon
1642Copie missive van Arent Gardenijs uit het Casteel Geldria na Gale in dato 4 Februarij 1642.Coromandel
1643Copie stucken nopende de ordre welcke de cappiteijnen Paulus Donck ende Jan van der Laen uijt Gale gegeven is ende haer bedrijf soo in Biligam als aen Acuiras, gedateerd 6, 9, 10 en 18 Meij 1643.Ceylon
1643Copij artikelen hoe de landen van het coningrijck van Gale streckende van benoorden Deneracca ofte Saggragan tot aen het coningrijck Iaule aen het oosten bij provisie sullen beseten werden bij de heeren Portugezen ende de Hollandsche natie, ongedateerd [voorslagh gedaen door den Ed. heer commissaris Pieter Boreel doch niet aangenomen].Malabar
1644Copie missive door den president Jan Thijssen uit Gale aen Arnoult Heussen geschreven in dato 18 Maert 1644.Ceylon
1644Copie missive van president Jan Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 18 Maert 1644.Ceylon
1644Originele missive door den gouverneur Joan Thijsen uijt Gale aen den directeur Cornelis van Sanen in dato 5 October 1644.Vengurla
1645Copie missive door Joan Thijssen tot Gale aen de Ed. heer gouverneur generael en raden van India tot Batavia in dato 26 Meij 1645.Ceylon
1645Copie missive door Joan Thijssen tot Gale aen de Ed. heer gouverneur generael en raden van India tot Batavia in dato 20 Augustij 1645.Ceylon
1645Copie promulgatie wegen 't verbant van wapenen tusschen d'onse ende d'Portugesen jegens Raija Singa gemaeckt, gedateerd Gale, den 25 Mei 1645.Coromandel
1645Copie missive van Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 26 Meij 1645.Ceylon
1645Originele missive van Joan Thijssen uit Gale aen Arnold Heussen in dato 20 Maert 1645.Ceylon
1645Copie missive van Laurens d'Marschalcq uit Baticaloa aen den gouverneur Jan Thijssen in Gale in dato 18 Februarij 1645.Ceylon
1645Copie missive van Joan Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 24 April 1645.Ceylon
1645Copie missive van den coopman Laurens de Marschale uijt Batecaloa aen gouverneur Joan Thijsz. tot Gale in dato 9 April 1645.Ceylon
1645Copie missive van gouverneur Johan Thijssen uijt Gale aen den gouverneur generael ende raden van India in dato 11 Maert 1645.Ceylon
1645Copie missive van gouverneur Johan Thijssen uijt Gale aen den gouverneur generael ende raden van India in dato 26 Meij 1645.Ceylon
1646Copie missive door den gouverneur Joan Thijssen uijt Gale aen den directeur Wollebrant Geleijnsz. in Gamron in dato 25 Januarij 1646.Perzië
1646Extract uijt het resolutieboec der stad Gale, ongedateerd.Ceylon
1646Copie missive int Portugees ende desselfs translaet van den Vicereij Dom Philippo Mascarenhas in dato 17 September 1646 uijt Goa, mitsgaders antwoort [door Joan Maetsuijcker tot Gale] int Latijn in dato 4 November 1646.Ceylon
1647Copie translaet Portugese missive van den coninck Raijasinga in datis 12 Julij ende 29 Augustij 1647 [aen den raad tot Gale].Ceylon
1647Copie missiven [door den raad tot Gale] aen den coninck Raijasinga van 11 ende 12 Augustij ende 10 September 1647.Ceylon
1647Copie missiven door den coopman Laurens de Maerschalk uijt Candia aen den gouverneur Johan Maetsuijker tot Gale in datis 24 September ende 10 October 1647.Ceylon
1647Copia factura van 't gescheepte int schip de Haen dato 4 Junij 1647 van Gamrons rheede over Gale naer Batavia verseijlt.Perzië
1648Copie missiven [van Joan Maetsuijcker respectievelijck uijt de stadt Gale en uijt Billigam] in datis 31 October en 22 November 1648.Ceylon
1650Copie missive door Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den keijzer Raija Singa, in datis 1 April 1650.Ceylon
1650Copie missive aen den dessave Marcus Cassel door Jacob Kittensteijn tot Gale met antwoort, in dato Maert 1650.Ceylon
1650Copie missiven door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 1 en 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missive door president Jacob van Kittensteijn aen den keijzer Raija Singa, Gale den 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missive door Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 25 April 1650.Ceylon
1650Copie acte van monseigneur Daniël de Moter saliger op den predicant Antonius Lentius verleent, 13 Februarij anno 1650 tot Gale.Ceylon
1650Copie translaet missive door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen het opperhooft van Cailpatnam, in dato 29 April 1650.Ceylon
1650Copie missiven door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 1 en 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missiven door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den keijzer Raija Singa, in datis 1 en 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missive door president Jacob van Kittensteijn uit Gale aen gouverneur Arnold Heussen tot Choromandel, in dato 1 Meij 1650.Ceylon
1650Copie resolutie genomen door president Jacob van Kittensteijn en raad tot Gale, in dato 26 Maert 1650.Ceylon
1650Extract uijt het daghregister der stadt Gale op 13 Maert 1650.Ceylon
1650Copie missive aen den oppercoopman Adriaen van de Meijde van Negombo door president Jacob Kittensteijn tot Gale, in dato 7 en 28 Maert anno 1650.Ceylon
previous
12...37
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: