gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
4046 results found
Search result: 4046 found
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1639Copie missive van Athonio Caen ten ancker liggende voor Colombo aen den gouverneur generael ende raden van India van 15 Maert 1639.Ceylon
1641Copie van 2 missiven, d'eene door den gouverneur van Colombo Philip Mascarines aen president Jan Thijssen nae Cruijs de Gale geschreven; d'andere d'antwoorde op gemelten brieff in datis 27 Meij en 8 Junij 1641.Ceylon
1643Translaet missive van den broeder van den conick van Ceijlon uijt Colombo aen Arent Gardenijs overhandicht op 22 Januarij 1643.Ceylon
1645Copie missive van Joan Maetsuijcker uijt Colombo naer Cormandel aen gouverneur Arnold Heussen in dato 2 Januarij 1645.Ceylon
1646Translaet missive uijt het Latijn door Joan Maetsuijcker aen den geral [generaal] in Colombo geschreven, mitsgaders d'antwoorde op sijn voorgaende protest, ongedateerd.Ceylon
1647Copie translaet uijt het Portugees vande antwoorde door den capiteijn ge[ne]ral van Colombo Manuel Mascarenhas schriftelijck overgelevert aenden gecommitteerden vande heer gouverneur Joan Maetsuijcker op hare gedane propositie inscriptus gestelt tot Colombo den 25 Junij 1647.Malakka
1647Copie propositie door de gecommitteerden van den gouverneur Joan Maetsuijcker aen den capiteijn ge[ne]ral van Colombo Manuel Mascarenhas gedaen in dato 17 Junij 1647.Malakka
1647,1646Memorie voor den Nicolaes Overschie gaende nevens den luijtenant Marcus Cassel ende secretaris Joannes Croon in commissie naer Colombo in dato 21 Januarij 1647.Ceylon
1655Extract uijt seeckere particuliere missive uijt 't leger voor Colombo aen den coopman Leendert Jansz. tot Wingurla in dato 3 December 1655.Surat
1655Extract uijt seeckere particuliere missive in dato 3 December 1655 uijt 't leger voor Colombo aen den coopman Leendert Jansz. geschreven.Surat
1655Copie missiven door Don Bras de Castro, in dato 14 Maert 1655 aen den coopman Leendert Jansz. in Wingurla en aan Don Francisco de Melle de Castro in Colombo geschreven.Surat
1656Ordre waernaer hun een ijder ten dage van de storm op Colombo soo wel te water als telande sullen hebben te reguleren, ongedateerd.Ceylon
1656Copie missive aan d'Ed. heer gouverneur Laurens Pit door Adriaen van der Meijden en raad tot Colombo in dato 19 Meij 1656.Coromandel
1656Copie missive aan d'Ed. heer gouverneur Laurens Pit door Adriaen van der Meijden en raad tot Colombo in dato 25 Augustij 1656.Coromandel
1656Copie capitulatie van Colombo in dato 11 Meij 1656.Coromandel
1656Copie capitulatie van Colombo in dato 12 Meij 1656 [identiek aan fls. 482-485].Ceylon
1656Copie capitulatie van Colombo in dato 12 Meij 1656 [identiek aan fls. 464-469].Ceylon
1656Copie missive naer Ceijlon aen gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo door directeur Hendrick van Gent tot Suratte en raet, in dato 29 April 1656.Surat
1656Copie missiven naer Batavia aen de edele heer gouverneur generael Joan Maetsuijcker en de edele heren raden van Indiën door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo, in datis 31 Meij, 5 Junij, 5 Augustus en 19 November 1656.Ceylon
1656Copie translaet vant accort waer op de stadt Colombo op 12 Meij 1656 in handen vande edele Comp. is overgelevert.Ceylon
1656Copie missiven aen Raja Singa door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo, 't sedert 12 Meij tot 27 October 1656.Ceylon
1656Copie missiven van Raja Singa 't sedert 12 Meij tot 23 October 1656 aen gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo.Ceylon
1656Originele missive door Adriaen van der Meijde en raad tot Colombo aen de Ed. heer Joan Maetsuijker gouverneur generaal en d'Ed. heeren raden van India in dato 19 November 1656.Ceylon
1656Copie particuliere missive door Adriaen van der Meijde uijt Colombo aen de Ed. heer Joan Maetsuijker gouverneur generaal en d'Ed. heeren raden van India in dato 19 November 1656.Ceylon
1657Originele missive naer patria aen de heeren bewinthebberen ter vergaderinge van de seventhiene door gouverneur Adriaen van der Meijde tot Colombo, in dato 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missiven naer Persia aen resident Jacob Willemsz. door de gouverneur en raad te Colombo, in datis 26 Januarij en 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missive naer Suratte aen de directeur Hendrick van Gent door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo, in dato 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missive aen den commandeur Adriaen Roothaes present met de navale macht voor de bhare van Goa door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo, in dato 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missive naer Wingurla aen coopman Leendert Jansen door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo, in dato 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missiven aen den oppercoopman Reijnier Serooskercken door gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo en raet, in datis 26 Januarij en 9 Februarij 1657.Ceylon
1657Copie missive door den gouverneur Adriaen van der Meijden en raad tot Colombo op Ceijlon aen d'Ed. heer directeur Hendrick van Gent in dato 9 Februarij 1657.Surat
1657Copie missive door Adriaen van der Meijden en raad tot Colombo op Ceijlon aen den directeur Jacob Willemsz. tot Gamron in dato 9 Februarij 1657.Perzië
1657Copie missive van den admirael Rijckloff van Goens aan den gouverneur Adriaen van der Meijde tot Colombo in dato 26 December 1657.Ceylon
1657Copie missive van den admirael Rijckloff van Goens aan den gouverneur Adriaen van der Meijde tot Colombo in dato 29 November 1657.Ceylon
1657Copie missive van den gouverneur Adriaen van der Meijden en raet tot Colombo naer Batavia in dato 6 December 1657.Ceylon
1657,1656Copie missiven door den gouverneur Adriaen van der Meijden en raad tot Colombo naer Batavia in datis 5 Augustij 1656, 15 Junij, 19 Julij, 10 en 12 November 1657.Ceylon
1658Originele missive door den gouverneur Adriaen van der Meijde en raad tot Colombo aen de seventiene in dato 9 Februarij 1658.Ceylon
1658Copie missiven door den gouverneur Adriaen van der Meijde en raad tot Colombo aen den oppercoopman Reijnier Serooskercken tot Calconlangh, den commandeur Adriaen Roothaes voor de bhaere van Goa, den directeur Leonard Winnincx tot Suratte, den directeur Jacob Willemsz. in Persia en den coopman Leendert Jansz. tot Wingurla in dato 9 Februarij 1658.Ceylon
1658Copie missiven door den gouverneur Adriaen van der Meijde tot Colombo aen den admirael Rijckloff van Goens sedert 7 tot 22 Januarij 1658.Ceylon
1658Copie missive van den gouverneur Adriaen van der Meijden en raet tot Colombo naer Batavia in dato 30 April 1658.Ceylon
1658Copie missive door den gouverneur Adriaen van der Meijden en raet tot Colombo naer Batavia in dato 15 Junij 1658.Ceylon
1659Originele missive door den admirael den heere Rijckloff van Goens uijt Colombo datum 4 Februarij anno 1659 aen den heer Joan Maetsuijcker gouverneur generael ende heeren raden van Indien.Ceylon
1659Originele missive door den gouverneur Adriaen van der Meijden uijtte stadt Colombo dato 4 Februarij anno 1659 aen de gouverneur generael ende raden van Indien geschreven.Ceylon
1659Copie resolutien door den heer admiraal Rijckloff van Goens en raet van 8 Februarij tot 3 Meij 1659 op Colombo en Gale getrocken.Ceylon
1659Copie secrete resolutie getrocken op 12 Meij 1659 in Colombo.Ceylon
1659Copie schriftelijck versoeck door den gouverneur Adriaen van der Meijden den 29 April 1659 overgelevert aen den heer admiraal Rijckloff van Goens binnen de stadt Colombo.Ceylon
1659Copie sommarisch verhael van 't gene in de generale vergaderinghe aller Ceilonse predicanten tot de meeste stichtinge van Godes kerck in Februarij 1659 binnen Colombo verhandelt is mitsgaders de provisionele approbatie van de heer commissaris Rijcklof van Goens in dato 3 Maert 1659.Ceylon
1659Copie missive door den Ed. heer admiraal Rijckloff van Goens tot Colombo aan den heer gouverneur Laurens Pit op Cormandel in dato 22 Maij 1659.Coromandel
1659Copie missive door den Ed. heer admiraal Rijckloff van Goens tot Colombo aan den capiteijn Pieter Huijberts en den raet op Nagapatam in dato 22 Meij 1659.Coromandel
1659Copie missive door den Ed. heer gouverneur Adriaen van der Meijde tot Colombo aan den heer gouverneur Laurens Pit op Cormandel, anno 1659.Coromandel
previous
12...81
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: