gahetNA in the National Archives

Suriname: Gereformeerden, Tussenvoegsels man: st

All results...

Tussenvoegsels man st

Familienaam man Aubin

Familienaam vrouw Booge

Datum ondertrouw 1752-06-09

Datum huwelijk 1752-01-01

Tekst register 1752 op huyden den 9 junij zijn ten overstaan van de Ed: Agtb: heeren J: A: Tourton en Etienne Coudercq raaden in den Ed: Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname na behoorlijke affvraginge door mij secretaris deeser voorsz: colonie tot den huwelijken staat in en aangeteekent den Ed: Manhafte heer Jean Babtist Augustin St. Aubin(?) Sous Luijtenand in het regiment van de Ed: Achtb: heer generaal majoor baron de Sporke van de Roomse religie geboortig te Liedenhove in het hertogdom Luxenburg en alhier in guarnisoen, geadsisteert met den Heer Collonel Boin ....Lemmers wed: Bedloo en mevrouw Elisabeth Booge wed: wijlen den Ed: Agtb: heer W: Hendk: Aardewijn van de gereformeerde religie geboortig en woonagtig alhier aan Paramaribo geadsisteert met ........... Actum Paramaribo dato utsupra J: A: Tourton, Etienne Coudercq / my praesent Fredk: du Faij

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 3, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 3 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1742 - 1767 / 2

Pagina register 79

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: