gahetNA in the National Archives

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Aubert du Chene

All results...

Familienaam man Aubert du Chene

Familienaam vrouw Spiering

Datum ondertrouw 1776-02-16

Datum huwelijk 1776-01-01

Tekst register 1776 op heeden den 16 februarij zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren B: Texier en J: G: Clemen raeden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie Suriname & & en door mij ondergeschrevene secretaris na behoorlijke affvraagingh in den huwelijken staat in en aangeteeckent, Michel Obert du Cheene jongman van de gereformeerde religie oud 22 jaaren geboortig te Londen geadsisteerd met den heer ... vrouw Creutz en de wed: du Cheene,

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: