gahetNA in the National Archives

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Attas

All results...

Familienaam man Attas

Tussenvoegsels vrouw van het

Familienaam vrouw Kruys

Datum ondertrouw 1792-12-21

Datum huwelijk 1792-01-01

Tekst register 1792 op heeden den 21 december zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren Cornelis Juliaans raeden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & en door mij ondergeteekende secretaris na behoorlijke affvraagingh in den huwelijken staat in en aangeteeckent, Barend Attas(Atlas?) jongman van de gereformeerde religie oud circa 21 jaaren geboren te Nieuwtap ..... in 't Landschap Drenthen alhier.woonagtig,

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: