gahetNA in the National Archives

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Arlet

All results...

Familienaam man Arlet

Familienaam vrouw Sauret

Datum ondertrouw 1756-03-12

Datum huwelijk 1756-01-01

Tekst register 1756 op heeden den 12 martij zijn ten overstaan van de Ed: Achtbare heeren Charles Paul Bennelle en Nicolas Lemmers raden in den Ed: Hove van Politie & Crimineele Justitie der colonie Suriname & & door mij ondergeschreeven eerste gesw: clercq naa behoorlijke afvraging tot den huwelijken staat in en aangeteekend Jurgen Fredrik Arlet weduwenaar van de Luijterse religie geboortig uijt de stad Mijssen in het Keunvorstendam Saxen en woonagtig alhier aan Paramaribo geadsisteert met den Ed: Achtb: heer Jacobus van Dalen en de huijsvrouw van den heer Hane(?) de la Croix en Catharina Anna Sauret jonge dogter oud 29 jaaren van de gereformeerde religie geboortig en woonagtig alhier aan Paramaribo geadsisteerd met de heer H: de ......en de wed: Pierre Dieulefit Actum Paramaribo dato utsupra C: P: Bennelle, N: Lemmers / my praesent I: A: Jngenlohe

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 3, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 3 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1742 - 1767 / 3

Pagina register 118

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: