Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Apel

All results...

Familienaam man Apel

Familienaam vrouw Beruvier

Datum ondertrouw 1774-01-28

Datum huwelijk 1774-01-01

Tekst register 1774 op heeden den 28 januarij sijn ten overstaan van den Ed: Achtb: heeren J: Roux raaden in den Ed: Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Surinaamen & & en door mij ondergeschreevene secretaris na behoorlijke afvraging in den huwelijken staat in en aangeteekend Carler Cristof Godhelf Apel oud 28 jaaren van de Luterse religie geboren te Wegenar in Saxen jongman, geadsisteerd met C: Calscher(Calicher) en desselfs huijsvrouw en Maria Margareta Beruvier oud 16 jaaren van de gereformeerde religie geboren te Amsterdam jonge dogter sijnde geadsisteerd met haar vader Jan Mark Beruvier en Francina Anna Hardeegen geboren Groenemeij. Actum Paramaribo dato utsupra J: Roux / my praesent A: de Milly

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 2

Pagina register 69

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: