gahetNA in the National Archives

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: André

All results...

Familienaam man André

Tussenvoegsels vrouw van

Familienaam vrouw Bijland

Datum ondertrouw 1771-03-05

Datum huwelijk 1771-01-01

Tekst register 1771 op heeden den 5 maart zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren P: Ferrand en Mr: G: Reijziger raeden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Surinaame & & door mij ondergeschrevene gesw: clercq naar behoorlijke affvragingh tot den huwelijken staat in en aangeteeckent, Anna van Bijland laast wed: Wiltens van de gereformeerde religie geboortig van Guuendam en woonagtig alhier oud 41 jaaren en geassisteert met mevr: deWed: N: Lemmers en den heer & mr: J: B: van Vheelen, en Jan Henderik André jongman van de gereformeerde religie geboortig van N... (Nieyork?) en woonagtig alhier oud 39 jaaren en geassisteert met den ED: Achtb: heer C: Godeffroij sijn Ed: huijsvrouw.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: