gahetNA in the National Archives

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Albregt

All results...

Familienaam man Albregt

Familienaam vrouw Sluyter

Datum ondertrouw 1762-04-23

Datum huwelijk 1762-01-01

Tekst register 1762 op heeden den 23 april sijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren Johan Godlieb Felbinger en D: J: W: Hatterman raaden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie Suriname & & door mij ondergeschreeve prov: gesw: clercq ter secretarij der colonie van Suriname na behoorlijke affvraaging tot den huwelijken staat in en aangeteekent Hendrik Albregt weduwenaar van de Luijtersche religie oud 40 jaare geboortig te Mekelenburg in de Stad Swaan en Catharina Johanna Sluijter wed: van Andries Liedstreum van de gereformeerde religie oud 40 jaaren geboortig aan Paramaribo, bijde geadsisteerd met ... Harden en desselfs huijsvrouw.. Actum Paramaribo dato utsupra J: G: Felbinger, J: W: Hatterman / my praesent J: Vieira prov: geswoore clercq

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 3, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 3 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1742 - 1767 / 4

Pagina register 197

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: