gahetNA in the National Archives

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Albregt

All results...

Familienaam man Albregt

Familienaam vrouw Christoffels

Datum ondertrouw 1750-06-26

Datum huwelijk 1750-01-01

Tekst register 1750 op huyden den 26 junij zijn ten overstaan van de Edelen Achtbaare heer Johannes Moll raed in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname rivieren en districten van dien, door mij ondergeschreeve secretaris deeser voorsz: colonie na behoorlijke affvraginge tot den huwelijken staat in en aangeteekend Johan Hendrik Albregt jongman van de Luijtersche religie geboortig uijt het Meckelenburgse in de Stad S.... woonagtig alhier aan Paramaribo geadsisteerd met Carl Kleinhans en Maria Christoffels laast wed: Hieronimus Lietman(Lutman?) van de Luijtersche religie geboortig van Hoesen in Holstein woonagtig aan Paramaribo geadsisteerd met Anna V......en wed: Samuel Deijl. Actum Paramaribo dato utsupra. Joh: Moll / my praesent E: Comans Scherpingh 1750. Onderaan de margine staat vermeld: op den 12 julij 1750 sijn de bovenstaande persoonen ten overstaan van de hr: Moll en Godeffroij in den huwelijken staat bevestigt. E: Comans Scherpingh 1750

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 3, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 3 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1742 - 1767 / 2

Pagina register 66

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: