gahetNA in the National Archives

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Adrianus

All results...

Familienaam man Adrianus

Familienaam vrouw Koopman

Datum ondertrouw 1792-12-28

Datum huwelijk 1792-01-01

Tekst register 1792 op heeden den 28 december zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren Mr: W: P: Visscher raeden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & en door mij ondergeteekende secretaris na behoorlijke affvraagingh in den huwelijken staat in en aangeteeckent, Mathijs Adrianus jongman van de gereformeerde religie oud drie en veertig jaaren geboren in de stad Hoorn en woonagtig alhier,

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: