gahetNA in the National Archives

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Abercrombie

All results...

Familienaam man Abercrombie

Familienaam vrouw Dieulefit

Datum ondertrouw 1770-08-24

Datum huwelijk 1770-01-01

Tekst register 1770 op heeden den 24 augustus zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren C: E: de L: de Beauveser en Georgius Reijziger raeden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Surinaame & & door mij ondergeschrevene secretaris naar behoorlijke affvragingh tot den huwelijken staat in en aangeteeckent,

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: