gahetNA in the National Archives

Suriname: Gereformeerden, Achternaam: Marcus

All results...

Achternaam Marcus

Datum intreding 09-06-1696

Kerkgemeente divisie boven Commewijne

Tekst register 1696 junij 9 In de kerk present den E: kerkenraadt op belijdenis aengenomen mons: Erasmus Marcus die overgingh van de Luijterse tot de waare gereformeerde kerke en heeft den E: kerkenraadt met sonderlijk groot genoegen & hertelijke blijdschap sijne hartgrondige en bondige belijdenisse aangehoort en hem tot een lidmaet van christij: gereformeerde kerke aangenomen.

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Commewijne)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. L. 1688 - 1730 / 9 (Commewijne)

Pagina register 525

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: